Arenguvestluste töötuba - Koolitused - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Küsimine hõbe, kuulamine kuld – arenguvestluste töötuba

Küsimine hõbe, kuulamine kuld – arenguvestluste töötuba

Töötuba on mõeldud kõigile, kellel on vajadus või soov läbi viia arenguvestlusi oma meeskonnas. Eduka arenguvestluse eelduseks on mitmed teadmised ja oskused nagu näiteks kuulamine, küsimine, tagasiside andmine ning eesmärkide sõnastamine. Olulised on ka teadmised vestluse protsessist, mis hõlmab endas eeltööd, läbiviimist ning järeltegevusi.

Praktilises töötoas saab näpunäiteid ning soovitusi, kuidas viia läbi tulemuslikku arenguvestlust või mida arenguvestlusel osalejana tähele panna.

Töötoas osalejad mõistavad ning saavad ühtmoodi aru, mis on arenguvestlus, mis on selle eesmärgid ja vajalikkus nii ettevõttele tervikuna, vahetule juhile kui ka töötajale. Töötoa käigus omandatakse vajalikke oskusi ja teadmisi, kuidas vestlusi nii läbi viia kui ka nendes
osaleda.

Töötoa sihtgrupp:
Arenguvestluste läbiviijad (otsesed juhid) ning arenguvestlustel osalejad.

Maht:
Töötoa kestvus arenguvestluste läbiviijatele on 8 akadeemilist tundi (soovi korral 2 akadeemilist tundi vestlustel osalejatele).

Teemad :

  • Arenguvestluste olemus, vajalikkus ja eesmärgid
  • Arenguvestluste protsess ja nende läbi viimine
  • Praktilised oskused arenguvestluste läbiviimiseks (kuulamine, küsimine, tagasiside andmine ja vastuvõtmine, eesmärkide seadmine)
  • Ettevalmistus arenguvestluseks (nii läbiviija kui osaleja poolt)

Meetodid:
Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776