Tugevuste arendamine - Arenguprogrammid - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

6 sammu oma tugevama MINA poole – tugevuste arendamise programm

6 sammu oma tugevama MINA poole – tugevuste arendamise programm

Motivatsioon ja pühendumine saavad alguse tasakaalus ja endaga harmoonias olevast inimesest. Tunned, et Sul endal või mõnel Sinu inimesel on juhe kokku jooksnud, pea on paks, silm enam ei sära või kõrvus kumiseb.

Kinnijooksnud arvutile tehakse ikka üldjuhul restart või uuendatakse ajale jalgu jäänud programme – sama on vaja ka vahel inimestel iseendaga. Võtta mõneks ajaks aeg maha ja mõelda, mis mulle meeldib, kuhu ma tahan areneda, mis on minu eesmärgid ja mida ma saan teha nende täitmiseks. Enamasti ei piisa selleks paaris tunnist, vaid nii tõsised teemad vajavad sügavuti enesesse vaatamist ja läbi kaalumist.

Programm keskendub individuaalsele arengule ja sisemise motivatsiooni tõstmisele läbi mille on võimalik paremini juhtida ennast ja seeläbi ka teisi. 6-sammulise arenguprogrammi tulemusena on osaleja teadlikum oma tugevustest ning sellest, kuidas neid saab veelgi rohkem arendada.

Läbi sisemise motivatsiooni kasvu on programmi käigus tekkinud ka tööriistakast iseenda juhtimiseks ning tegevusplaan selleks, et olla oma igapäevaelus veelgi tulemuslikum.

Programmi sihtgrupp:

Kõik, kes huvituvad enesearengust. Soovituslik osalejate arv 6-12 inimest.

Programmi maht:

Programmi maht on 20 akadeemilist tundi, mis sisaldavad lisaks kohtumistele ka individuaalseid kodutöid. Programmi kestust ja mahtu on võimalik vastavalt tellimusele muuta (nt sisekoolituste puhul)

Teemad:

I samm:      Ego laks ehk olemasoleva analüüs

Olemasolevate tugevuste analüüs. Enda nägemus ja eelnevalt tehtud tugevuste testi tulemused. Rahulolu hindamine hetkeseisus.

II samm:    Silmitsi tulevikuga ehk arengusuundade valimine

Soovitud tulemus. Motivatsioon ja selle kasvatamine. Eeskujud. Soovitud tulemuse mudeli loomine.

III samm:   Tõeline mõju ehk enesearenguga kaasnevad muutused

Muutuste protsess. Muutusele kaasaaitamine. Võimaluste kaalumine. Erinevad rollid muutustes.

IV samm:    Alateadvuse taltsutamine ehk töö väärtuste ja uskumustega

Erinevate toetavate ja piiravate mõtete sõnastamine. Edu takistavate sabotaažide lõhkumine.

V samm:    Rünnakule(!) ehk individuaalne tegevusplaan

Muutuse planeerimine. Konkreetsete sammude ja tegevuste kavandamine. Tagasilanguse riski hindamine.

VI samm:   Abivägi ehk ressursside kaardistamine

Ressursside ülevaatus. Toetussüsteemi kaardistamine. Pühendumisele keskendumine.

Kasutatavad meetodid:

Arutelud ja praktilised harjutused (grupitööd, paaristööd, eneseanalüüsid jms)

 

Programmi on võimalik tellida ka koolitusreisina meeskonnale.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776