Koostöö (p)arendamise töötuba - Koolitused - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Liivakastireeglid – omavahelise koostöö (p)arendamise töötuba

Liivakastireeglid – omavahelise koostöö (p)arendamise töötuba

Ühised mängureeglid ja selged kokkulepped on edukaks koostööks ääretult vajalikud. See milliseks meeskonnaks soovitakse kujuneda on sageli omavahel kokku leppimata.

Mänguline töötuba hõlmab endas erinevaid meeleolukaid harjutusi hetkeolukorra analüüsiks, soovitud meeskonna kirjeldamiseks ning ühises nägemuses kokkuleppimiseks. Samuti saavad muutuste kavandamisega paika konkreetsed tegevused, et töötoas räägitu lihtsalt soojaks õhuks ei jääks.

Ühiselt jõutakse arusaamiseni ja konkreetsete tegevusteni, mida on vaja tõhusaks koostööks ning milliseks meeskonnaks soovitakse kujuneda. Läbi mänguliste tegevuste õpitakse üksteist rohkem tundma ning tugevneb meeskonna vaheline side.

Töötoa sihtgrupp:
Kõik meeskonnad, nii üksuse kui ka terve organisatsiooni tasandil, kes teevad omavahel koostööd.

Maht:
Töötoa kestus on 6-8 akadeemilist tundi.

Teemad:
* Senise koostöö kaardistamine
* Oodatava tulemuse ehk ideaalse koostöö kirjeldamine ja sõnastamine
* Mõjude välja selgitamine ehk hea koostöö mõju erinevatele sihtgruppidele
* Senise koostöötakistuste põhjuste välja selgitamine
* Ressursside nägemine ehk kuidas jõuda soovitud tulemusteni
* Konkreetse ajakava ja tegevusplaani koostamine

Meetodid:
Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776