Tõhus kommunikatsioon - Arenguprogrammid - Teenused - PersonaliDisain

Arenguprogramm: Tõhus kommunikatsioon

Arenguprogramm: Tõhus kommunikatsioon

Programmi sihtgrupp: 

Meeskondade juhid. Grupi suurus kuni 12 inimest

Maht: 

Arenguprogrammi maht on 6 x à 4 ak.h 

Töötubade teemad:

  • Kommunikatsioon ja erinevate osapoolte ootused  
  • Kasulikud oskused tõhusateks vestlusteks
  • Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
  • Eesmärkide seadmine
  • Muudatuste kommunikeerimine
  • Konfliktide lahendamine

Meetodid: 

Töötubade läbiviimisel kasutame palju gruppi kaasavaid ning arutelu soodustavaid meetodeid ning praktilisi harjutusi (grupitööd, paaristööd, eneseanalüüs jne).