lahkumisvestlus, personalijuhtimine
Marili Varjund
27 sept. 2017

Lahkumisvestlus kui kasutamata ressurss

Iga töötaja lahkumine ettevõttest võiks olla juhtkonnale justkui äratuskell, sest rahulolev töötaja väga lihtsalt just tööd ei kipu vahetama. Enamasti jäävad, aga need tegelikud lahkumise põhjused välja selgitamata. Siinkohal tuleb appi lahkumisvestlus, mis paraku on ettevõtetes tihti kasutamata ressurss. Nagu igal protsessil on alati algus ja lõpp, siis on töötaja lahkumine ettevõttest samaväärselt oluline kui seda on uue inimese värbamine. Siin on kolm olulisemat põhjust, miks võiks rohkem tähelepanu pöörata töötaja ettevõttest „väljajuhatamisele“:

Lahkumisvestlus kui ettevõtte „must kast“

Nii nagu  lennuõnnetuste uurimisel on abiks pardasalvesti ehk must kast, mis salvestab ja talletab infot,  saab samaväärse võrdluse tuua lahkumisvestlusega, mis läbimõeldult ja sisukalt pidades võib anda kuldaväärt infot.Tavaliselt on lahkuv töötaja avameelsem ja julgem avaldama oma arvamust ning võib tuua välja need kitsaskohad, kus tema näeb puudusi. Oskuslike küsimuste kaudu on võimalik jõuda asja tuumani ja saada teada, miks see inimene ikkagi päriselt lahkub. Lahkumisvestlus on see koht, kus kõik see väärtuslik info kokku koguda ja hakata uurima tagamaid. Loomulikult ei saa ühe töötaja lahkumise ja jutu põhjal teha ennatlikke järeldusi, kuid kui stsenaariumid korduvad ning töötajate voolavus ettevõttes kasvab, saab kogu seda teadmist kasutada, et teha parendusi ja muudatusi just seal, kus vaja. Lisaks aitab saadav info ennetada järgnevaid probleeme ja hoida neid olulisi tähelepanekuid jälgimise all.

Mainekujundus

See, kui lahkuvale töötajale pööratakse tähelepanu ja leitakse aega temaga vestlemiseks, annab selge signaali sellest, et temast hoolitakse ning ta tunneb end seeläbi väärtuslikuna. Hea emotsiooni ja tundega väljumine ettevõttest on kasulik ka soovitusindeksi jaoks ehk suurema tõenäosusega rahulolev endine töötaja soovitab seda ettevõtet ka teistele. Positiivne lõpunoot võib ka eelnevate probleemide kaalukaussi mõjutada, mis tähendab, et isegi kui töötajat häirisid teatud asjaolud, võib meeldiv lahkumisprotsess teda panna need unustama.

Eriti kasulik on lahkumisvestlus siis, kui minnakse tüli või pingetega. See on see koht, kus neid saab maandada. Pole hullemat, kui vihane töötaja, eriti väikelinnas, kes võib pelgalt emotsiooni pealt tekitada „kõlakaid“. Olgu siis jutt tõsi või mitte, aga märk jääb külge ja võib hiljem kurjasti kätte maksta. Maine taastamine on keeruline ja vaevanõudev töö, mistõttu ennetustöö tasub igal juhul ära. Suurema tõenäosusega ei ole lahkumisvestlusi pidaval ettevõttel ka vaja tegeleda töövaidlustega, sest enamik probleeme saab lahendatud juba omavahel. Lõppkokkuvõttes saab inimene lahkuda väärikalt ning maine ei saa kahjustatud.

Uks lahti talentidele

Lahkumine pole alati sugugi halb ja seda ei peaks võtma kui negatiivset või reetmisena. Paljud inimesed, eriti noorem generatsioon, vajavad oma elus muutusi, uusi kogemusi, arengut ja avastamist, mistõttu paljud talendid ka liiguvad ja lahkuvad selleks, et tagasi tulla. Lahkumisvestlusel ongi see võimalus, kus võid saada teada töötaja plaanidest ning mõtetest ja jätta talle uks lahti öeldes, et ta on alati oodatud tagasi, kui ta on üks neist, kellest sa tegelikult ilma ei tahaks jääda. Kuid tõsi on see, et kogemuste võrra rikkam töötaja on veelgi väärtuslikum ja kasulikum – tuleb osata seda vaid endale tunnistada ja mitte meeleheitlikult teda kinni hoida. Iga lahkumine ei pea olema lõplik ning meeldiva lahkumisvestlusega saad hoida häid suhteid. Kunagi ei tea, milleks lahkuv töötaja võib hiljem kasulik olla.

NB: Lahkumisvestlusi võiks pidada pigem personalitöötaja kui otsene juht. Kõik sõltub muidugi omavahelistest suhetest ja kui avatud üksteise suhtes ollakse, kuid personalitöötaja eeliseks on tavaliselt usalduslikum suhe ja paremad oskused tulemusliku vestluse läbiviimiseks.

Kui Sul on küsimusi lahkumisvestluste läbiviimise kohta, siis võta julgelt ühendust!

Seotud Postitused