meeskonna coaching, coaching, meeskond, meeskonnakoolitus
Hanna Jõgi
25 okt. 2022

Mis on meeskonna coaching ja miks seda kasutada

Meeskonnatöös peitub tohutu jõud ja organisatsioonid ning meeskonnajuhid on taipamas üsna häirivat asjaolu: enamik meeskondi esineb alla oma võimete ja nad lihtsalt ei saavuta oma potentsiaali.

Koostööd tegevad meeskonnad suudavad saavutada seda, mida selle liikmed lihtsalt üksi ei suudaks. Suur osa meeskondade potentsiaalist jääb aga hetkel kasutamata, sest sageli eeldatakse, et meeskonnaliikmetel on loomupäraselt olemas teadmised ja oskused, mis on vajalikud omavaheliseks edukaks ja tõhusaks koostööks.

Tänapäeval, kui meeskonnad on järjest vähem püsivad, on üha aktuaalsemaks muutunud vajadus pöörata tähelepanu sellele, et tulemusi saavutav koostöö saavutada võimalikult kiiresti.

Team Coaching International andmed aga näitavad, et vähem kui üks 10st ehk vaid alla 10% meeskondadest hindab end enne meeskonna coachingu alustamist hästi toimivaks (high performing) meeskonnaks.

Efektiivsemaks ja koostööaltiks meeskonnaks saamine ning tulemuste saavutamise võime parandamine on protsess, kus üheks väga kasulikuks abivahendiks on meeskonna coaching.

Meeskonna coaching

Kuigi meeskonna coaching aitab kaasa meekskonna ühtsustunde kujunemisele, ei ole tegemist team buildinguga ning kuigi see aitab kaasa teadmiste ja kogemuste vahetamisele, ei ole tegemist koolitusega.

Coachingu abil on võimalik saada kiiresti ja praktilisi lahendusi meeskonna reaalsetele probleemidele või aktuaalsetele teemale. Coaching on protsess. See on seeria kohtumisi tiimiga, mis on suunatud eesmärkide ja tegevusplaanide loomisele ning teadlikkuse tõstmisele hoiakute ja käitumise osas.

Meeskona coaching võtab arvesse konkreetse tiimi eripära ja aitab osalejatel endal leida kujundada lahendusi, töötada ühiselt välja plaan või strateegia, mis on just sellest grupist lähtuv. See tõstab meeskonnaliikmete vastutustunnet ja aitab leida parima suuna just selle konkreetse tiimi jaoks.

Eriti kasulik on see meetod siis, kui lisaks konkreetsele väljakutsele on vaja arendada meeskonna koostööd ja kommunikatsiooni ning tekitada usaldust ja õpetada omavahelisi erimeelsusi lahendama.

Kui koolitus on valdavalt koolitajalt osalejate suunaline, siis meeskonna coachingus loovad sisu osalejad ise ning coach on eelkõige protsessi suunaja andes omalt poolt minimaalselt sisu.

Millal tasub kasutada meeskonna tugevdamiseks coachingut:

 • Kui on soov luua pikemaajalist ja püsivat muutust tegutsemisviisides või harjumustes
 • Kui on vaja, et inimesed ühise eesmärgi nimel koostööd teeksid
 • Kui edu silmas pidades on oluline, et meeskonnaliikmed jagaksid ühist eesmärki ning konteksti
 • Kui on vaja kiiresti ületada erineva iseloomuga takistusi
 • Kui tuleb leida või valida lahendusvõimalusi mõne väljakutse osas
 • Kui edu sõltub meeskonnaliikmete kollektiivsest panusest
 • Kui on vaja parandada süsteeme ja protsesse, et saavutada paremat tulemuslikkust
 • Kui soovitud tulemuse saavutamiseks ei ole täpselt teada, milliseid oskuseid ja teadmisi vaja on
 • Kui on vaja muuta inimeste käitumist ja hoiakuid
 • Kui on soov muuta meeskonna suhtumist, sisekliimat või identiteeti
 • Kui on vaja, et osalejad võtaksid vastutuse muutuste või plaani elluviimise eest

Püsiv muutus

Meeskonnaliikmete arendamisel on ülioluline mõista, kas nad vajavad oma kompetentside ja tulemuslikkuse kasvatamiseks ning arendamiseks coachingut või koolitust või hoopis üksteist täiendavana neid mõlemaid

Koolitus on üldjuhul standardse sisuga struktureeritud ühekordne või lühiajaline õppimisele keskendunud inimeste arendamise formaat.  Koolitust on mõistlik kasutada kui inimestel on vaja omandada või arendada konkreetseid teadmisi või oskuseid töö edukaks sooritamiseks või kui kõigiga on vaja jagada ühesugust informatsiooni.

Uued teadmised on küll olulised, kuid need ei muuda meeskonna tulemuste vaates midagi, kui neid ei kasutata. Uus käitumine on see, mis loob jätkusuutlikke muutusi. Ilma uute harjumuste ning ilma eesmärkide ja kokkuleppimata tegevusteta, mille eest vastutada, naastakse tõenäoliselt suhteliselt kiiresti tagasi oma vanade mustrite juurde.

Samuti võib näiteks tiimiüritusel olla võimas positiivne efekt ja see võib aidata luua ka hea ühenduse meeskonnaliikmete vahele. Kuid liigagi sageli on sündmuse käigus kogetu mõju ajutine ja hakkab kiiresti kaduma, kui inimesed oma tavapärasesse töörütmi naasevad.

Coaching aitab soovi korral koolitustel või tiimiüritustel omandatu sihipäraselt ja teadlikult meeskonna käitumisse juurutada, et nende mõju ei jääks lühiajaliseks.

Meeskonna dünaamika

Iga meeskond ja selle dünaamika on erinev, kuid sellel on suur mõju, kuidas tulemusi saavutatakse.

Avatud suhtlemist ja usaldust ei saa jätta juhuse hooleks ning vaja on luua õhkkond, kus ideed ja lahendused saavad realiseeruda. Kui inimesed tunnevad end piisavalt turvaliselt, et teha ettepanekuid või vaidlustada arvamusi, on olemas eeldus paremate otsuste tegemiseks ja tulemuste saavutamiseks.

Kuigi meeskonna coachingu sessioonides tegeletakse reaalsetele olukordadele ja küsimustele lahenduste otsimisega, siis mõnes mõttes ei olegi kõige olulisem keskenduda tulemustele, vaid meeskonna kujundamisele, mis suudaks edukalt toime tulla ka laiemalt erinevate olukordade ja väljakutsetega.

Coachingu abil on võimalik tegeleda sellega, mis on pinna all peidus, õpetades meeskonda ennast erinevaid mustreid märkama, teadvustama ning nendega omavahelistes suhetes paremini toime tulema.

Mis juhtub meeskonna coachingu tagajärjel:

 • Meeskond joondub paremini ühise eesmärgi, oma väärtuste ja tõekspidamiste järgi
 • Meeskonnas suureneb psühholoogiline turvalisus ning meeskonnaliikmed saavad selle tulemusel olla avatumad ja ausamad, näidata haavatavust ja anda üksteisele paremat tagasisidet
 • Meeskond oskab paremini konflikte ja erimeelsusi lahendada
 • Meeskond suhtleb omavahel tulemuslikumalt
 • Meeskond õpib tegema kiiremaid ja paremaid otsuseid
 • Meeskond on muutuvates tingimustes vastupidavam ja kohanemisvõimelisem

Kui tekkis huvi coachingu kasutamise osas oma meeskonnas, siis võta meiega ühendust.


Seotud teenused:

Seotud Postitused