Kuidas hinnata meeskonnatunnet
Triin Paavo
30 nov. 2022

Kuidas hinnata meeskonnatunnet?

Ei ole juhus, et PersonaliDisain blogist leiab (eriti viimasel ajal) väga palju artikleid ja mõtisklusi meeskonnatunde teemadel. Kuna ettevõttesiseselt panustame teadlikult ja vähem teadlikult meeskonnatunde hoidmisesse ja kasvatamisse palju, siis paraku tajume väga tihti ettevõtetega vesteldes, et see meie jaoks nii tavapärane ja igapäevane mõnus ja edasiviiv meeskonnatunne ei ole kõikides ettevõtetes üldse mitte nii levinud.  

Kui varasemalt oleme kirjutanud meeskonnatunde võtmekoostisosast ning meeskonnatundest kui ettevõtte võtmetegurist, siis täna heidame valgust sellele, kuidas hinnata meeskonnatunnet ning toome mõned mõtted, millele keskenduda, kui oled juhina võtnud eesmärgiks meeskonnatunnet kasvatada.

Meeskonnatunde olemus

Kui proovida sõnadesse panna meeskonnatunde olemust, siis võtan tsiteerida oma head kolleegi Hannat: „meeskonnatunne on see, mis võimaldab inimestevahelisel sünergial tekkida – saavutada rohkem, kui selle üksikud liikmed oleksid suutelised“. Kas see ei kõla mitte hästi, et meeskonnana ollakse suutelised palju rohkemaks, kui individuaalselt ja üksi toimetades? Seda tõestab ka McKinsey läbi viidud uuring, mille kohaselt 97% juhtidest usuvad, et ebakõlad meeskonnaliikmete vahel, mis tihtilugu tulenevad nõrgast meeskonnatundest, mõjutavad projektide lõpptulemust. Seega tugeva meeskonnatunde kasu on juhina raske alahinnata.

Aga mis on need taburetijalad, mille peal hea meekonnatunne seisab? Kui vaadata ka väga erinevates sektorites toimetavaid ja erineva struktuuriga, kuid efektiivseid ja hea meeskonnatundega kollektiive, siis mis on see, mis neid ühendab? Nendeks taburetijalgadeks on:

 1. Avatud kommunikatsioon
 2. Koostöö
 3. Usaldus

Meeskonnatunde hindamine

On ilmselge, et tugev meeskonnatunne omab lugematul hulgal kasutegureid ettevõtte jaoks. Kui aga tahta teada, kui hea on mingis kollektiivis meeskonnatunne, siis kuidas seda õigupoolest selgeks teha?

Paraku on meeskonnatunde hindamine üsna subjektiivne, kuid siinkohal toome välja mõned tunnused, mis hea meeskonnatundega kollektiivi kirjeldavad. Sina saad samal ajal mõtiskleda, millise hinde annaksid 10 palli skaalal nendele väidetele enda meeskonnale mõeldes?

 • Meeskonnal on selge ja ühiselt mõistetud eesmärk
 • Kommunikatsioon meeskonnaliikmete vahel on efektiivne ja ladus
 • Meeskonnaliikmed keskenduvad eesmärkidele ja nende saavutamisele
 • Meeskonnaliikmed julgevad võtta kaalutletud riske ning suudavad kohaneda muutustega
 • Meeskonnaliikmed pingutavad ning annavad endast alati parima, et eesmärki saavutada
 • Meeskonnaliikmed panustavad oma ideede ja arvamustega ning otsused võetakse vastu pärast kõikide arvamuste ära kuulamist
 • Meeskonnaliikmed pakuvad üksteisele abi ja toetavad üksteist
 • Koostöö meeskonnaliikmete vahel on efektiivne ning avatud
 • Meeskonnaliikmed arvestavad ja austavad üksteise eripärasid
 • Meeskonnaliikmetel on vastastikune vastutustunne oma töö õigeaegselt ära teha

Meeskonnatunde tõstmine

Kui tunned, et peaksid oma meeskonnas teadlikumalt meeskonnatundega tegelema ning keskenduma selle tõstmisele, siis siin on mõned mõtted, millest alustada…

 • Määratlege selged eesmärgid, soovitud tulemused ja väärtused, millest meeskonnana lähtute.
 • Värbamisvalikuid tehes keskendu kandidaatide sobivusele meeskonnaga ning värba eelkõige isiksust, mitte ainult kompetentsi. Sest nagu me teame, oskused on õpitavad, aga inimese loomust juba naljalt ei muuda.
 • Erinevate ürituste (koolitused, töötoad, meeskonnaüritused) korraldamine annab meeskonnale tavaliselt palju rohkem, kui lihtsalt uued teadmised/oskused. Eelkõige aitavad need meeskonnaliikmete vahel ühendust luua ning annab omavahelisse suhtlusesse uue dimensiooni, mis jääb kontoriseinte vahelt kaugemale.
 • Kohati väga hästi toimiv nipp meeskonnatunde tekitamiseks/suurendamiseks on ühise vaenlase leidmine. Näiteks võib meeskond võtta endale eesmärgiks kindla konkurendi saavutuste edestamise.
 • Tunnustage meeskonnatööd. Tooge välja meeskonnaliikmete eraldiseisev panus projekti jooksul ning tunnustage enim pingutanud meeskonnaliikmeid. See julgustab järgnevatel kordadel ka teisi meeskonnaliikmeid veelgi rohkem pingutama ja julgemalt esile tõusma.
 • Julgustage meeskonnaliikmeid avatult ja vabalt suhtlema. Nagu ennist mainitud, siis avatud kommunikatsioon on meeskonnatunde üks taburetijalgadest, seega vajadusel pakkuge meeskonnale ka vastavaid koolitusi.
 • Ja mis kõige tähtsam, tähistage eduelamusi ühiselt kogu meeskonnaga.

PersonaliDisain pakub erinevatel teemadel koolitusi/töötube, mis mitte ainult ei anna juurde teadmisi ja praktilisi oskusi, vaid aitavad justnimelt meeskonnatunnet olulisel määral tõsta. Kui Sul on mõttes mõni konkreetne teema, mille osas vajad oma ettevõttesiseselt lahendust, siis võta meiega ühendust. Oleme näinud, kuulnud ning tegelenud väga erinevate organisatsiooniliste väljakutsetega ning ühte teame kindlalt väita – kõigele leidub lahendus.


Seotud teenused:

Seotud Postitused