Persona kasutamine
Diana Paabel
31 okt. 2023

Millist väärtust loob Persona kasutamine personalijuhtimises?

Personad ehk kujuteldavad isikuprofiilid on väga pikka aega loonud positiivset mõju turundusmaailmas ja kuna värbamine on järjest enam muutumas turunduseks, siis miks mitte tuua Persona kasutamisest saadavat positiivset muutust ka personalijuhtimisse laiemalt. Tööandja, kes soovib säilitada oma töötajate lojaalsust ja meelitada ligi õigeid talente selles väljakutsuvas tööturu olukorras, peaks kaaluma oma potentsiaalsete ja olemasolevate töötajate segmenteerimist, kasutades just Persona profiili.

Persona kasutamine personalijuhtimises tähendab, et luuakse kujuteldavad töötajaprofiilid, mis aitavad mõista või ennustada, kuidas erinevad töötajad käituvad või mõtlevad ja millised on nende vajadused või eelistused. See võimaldab ettevõtetel kohandada oma strateegiaid, koolitusi, kommunikatsiooni ja hüvesid vastavalt erinevatele personali segmentidele, suurendades seeläbi töötajate rahulolu ja panust ettevõtte arengusse.

Personast saadav kasu

 • Tööandja bränding: Persona aitab ettevõttel mõista, millised töötajad sobivad kõige paremini nende kultuuri ja väärtustega. See võimaldab neil kujundada tööandja brändi sõnumit ja värbamisstrateegiat, mis meelitab ligi õigeid talente.
 • Värbamine ja valik: Persona võimaldab ettevõttel määratleda, millised isikuomadused ja oskused on konkreetsele töökohale olulised. See hõlbustab värbamisprotsessi, kuna ettevõte teab täpselt, keda otsib. Sellega on lihtne püsida fookuses ning see omakorda hoiab kokku juhi aega.
 • Töötajate motiveerimine: Persona kasutamise abil saab ettevõte luua motiveerimissüsteeme, mis rahuldavad erinevate töötajate vajadusi. Olgu selleks siis hüved, boonused või muud stiimulid, Persona aitab kohandada motiveerimisprogramme vastavalt töötajate eelistustele.
 • Juhtimiskultuur: Ettevõtte juhtimiskultuur peaks olema paindlik ja kohandatav vastavalt erinevatele personali segmentidele. Persona aitab juhtidel paremini mõista, kuidas erinevad töötajad reageerivad juhtimisstiilidele ja -meetoditele.
 • Töötajate arendamine: Persona annab tööandjale suuniseid, kuidas kohandada koolitusprogramme ja arendustegevusi vastavalt erinevatele personali segmentidele. See aitab tagada, et koolitus on tõhus ja motiveeriv igale töötajale.

Potentsiaalse uue töötaja Persona profiili loomine

Uue töötaja Persona profiili loomine annab värbavale juhile võimaluse kõndida potentsiaalsete töötajate kingades. See aitab ettevõttel leida sobivaid kandidaate ja muuta värbamisprotsessi tõhusamaks. Siin on mõned olulised nüansid, mida võiks arvestada potentsiaalse uue töötaja Persona profiili loomisel:

 • Töökoha nõuded: Määratleda selgelt, millised on uue töötaja nõuded ja ootused. Kas töötaja peaks omama konkreetseid oskusi ja kogemusi? Kas on vajalik teatud haridustase või ollakse valmis töökohapõhiseks väljaõppeks?
 • Kultuuriline sobivus: Persona profiili loomisel selgub, milline uus töötaja sobiks ettevõtte kultuuriga. Millised on ettevõtte väärtused ja millist tüüpi inimesed võiksid neid väärtusi kõige paremini esindada?
 • Kasvupotentsiaal: Persona kasutamisega peaks selguma, kas uuel töötajal on võimalus tõusta ettevõtte hierarhias või pigem võtta rohkem vastutust tulevikus?
 • Töötajate meeskond: Milline on see uus töötaja, kes võiks täiendada senist meeskonna dünaamikat ja kes aitaks meeskonnal saavutada paremaid tulemusi?
 • Kommunikatsioonioskused: Mitte vähem oluline on hinnata uue töötaja suhtlus- ja koostööoskuse vajadust.
Persona kasutamine
Kandidaadi Persona kanvas

Persona loomine on kindlasti põhjalik protsess ja see nõuab andmete kogumist ning analüüsi. Kui ühel hetkel on loodud mitu Personat, saab neid hiljem kasutada ka teistes personalijuhtimise kontekstides nt koolituste planeerimisel ja kommunikatsiooni strateegia väljatöötamisel. Persona võib olla üks isik, kes esindab nt põhitöötaja profiili või suurem 3-5-liikmeline grupp, kui organisatsioon on suur ja vajadus jõuda erinevate isiksusteni.

Persona profiili loomisel võib olla kasulik pidada silmas ettevõtte pikaajalisi eesmärke ja strateegiat ning otsides kandidaate, kes aitavad neid eesmärke saavutada, tuleb kaaluda, milliseid kanaleid kasutada potentsiaalsete kandidaatide leidmiseks ja nendega suhtlemiseks, et värbamine oleks kokkuvõttes tõhusam ja sihitud.

Olemasoleva töötaja Persona profiili loomine

Olemasoleva töötaja Persona profiili loomine on oluline, et mõista ja hinnata oma praeguste töötajate vajadusi, ootusi ja väljakutseid. Siin on mõned aspektid, millega peaks arvestama olemasoleva töötaja persona profiili loomisel:

 • Personaalsed eelistused: Iga töötaja on erinev, seega on oluline mõista nende isiklikke eelistusi ja vajadusi. Näiteks võib üks töötaja eelistada paindlikku tööaega, samas kui teine hindab rohkem täiendkoolitust.
 • Karjääri eesmärgid: Mõned töötajad soovivad tõusta ettevõtte hierarhias, samas kui teised hindavad töökoha stabiilsust ja tasakaalu isikliku eluga. Persona profiili loomisel tuleks arvesse võtta nende karjäärieesmärke ja kuidas neid saaks toetada.
 • Varasem kogemus ja oskused: Iga töötaja toob kaasa oma ainulaadse kogemuste ja oskuste pagasi. Persona profiili loomisel saab hinnata, kuidas nende varasemad kogemused ja oskused võivad panustada ettevõtte edusse.
 • Töötajate tagasiside: Kuulates ja kogudes regulaarselt töötajate tagasisidet, saab paremini mõista nende rahulolu ja rahulolematust erinevate tööaspektidega. See aitab kujundada Persona profiili, mis arvestab nende muresid ja soove.
 • Töökeskkond ja kultuur: Töötajad reageerivad erinevalt ettevõtte kultuurile ja töökeskkonnale. Mõned tunnevad end mugavalt avatud kontoris, samas kui teised eelistavad iseseisvat tööd kodukontoris. Persona profiili loomisel tuleks kaaluda, kuidas töökeskkond mõjutab erinevaid töötajaid.
Persona kasutamine
Olemasoleva töötaja profiil

Persona kasutamise väärtus ettevõtte personalijuhtimises seisneb võimes paremini mõista oma töötajaid. Iga töötaja on erinev ja Persona kasutamine aitab ettevõttel neid erinevusi arvesse võtta. See omakorda suurendab töötajate rahulolu ja produktiivsust ning aitab ettevõttel saavutada oma eesmärke. Persona on justkui dünaamiline tööriist, mis võimaldab ettevõtetel kohaneda muutuvate vajaduste ja keskkonnaga ning aitab tööandjal ehitada tugevamaid ja mitmekesisemaid meeskondi ning saavutada edu.

Kokkuvõttes aitab Persona kasutamine nii olemasoleva töötaja kui ka potentsiaalse uue töötaja puhul ettevõtetel paremini mõista, kuidas töötajad mõtlevad, käituvad ja millised on nende vajadused. See omakorda võimaldab kohandada personalijuhtimise strateegiat ja värbamisprotsessi, mis toetab ettevõtte eesmärke ja loob väärtust nii töötajatele kui ka ettevõttele endale.

Kui tunned, et Sinu organisatsioonil on puudu hea partner, kes aitab nii olemasolevate töötajate arendamise kui ka uute talentide värbamisega, siis võta julgesti ühendust ja leiame sobiva lahenduse ning hoiame kokku Sinu aega.

Seotud Postitused