siseaudit, töötajate hoidmine, personalijuhtimine
Marili Varjund
4 apr. 2018

Siseaudit oma ettevõtte töötajate seas

Tänases tööturu olukorras, kus konkurents heade töötajate üle on tihe, on paljud ettevõtted  suunanud oma pilgud väljapoole, et leida endale juurde ja võita konkurentide eest kompetentseid töökäsi. Palju rõhku pannakse turundustööle, ettevõtte maine kujundamisele ja väärtuspakkumiste koostamisele ning nende kommunikeerimisele. Mis aga enamasti unarusse jääb on see olemasolev töötajaskond, kes paratamatult kõige uue valguses tahaplaanile jääb. Selleks, et su tänased töötajad ei hakkaks mõtlema lahkumise peale on kriitilise tähtsusega tegeleda eelkõige nende hoidmisega. Ja hoidmine ei toimi täna enam pelgalt palganumbriga. Oluline on teada, mida Su töötaja tegelikult tahab ja vajab. Selleks võta aega ning tee oma töötajate seas siseaudit.

Töötajate siseauditi läbiviimine

Enamasti viiakse ettevõtetes läbi erinevaid rahulolu ja tagasiside uuringuid küsimustike vormis, mis on alati parem kui mitte üldse küsida töötajate arvamust ja hinnangut. Töötajate siseauditi meetodina on kõige parem lahendus silmast silma vestlus. See on küll väga ajamahukas, kuid määramatu väärtusega, sest see info, mida sealt saada võid, on kordades olulisem kui see, mida saad paberil/arvutis läbiviidud uuringu või küsitluse teel.

Olenevalt Sinu töötajate arvust saad planeerida, kui palju ressurssi on vestlusteks vaja ning seejärel saad paika panna vestluste ajagraafikud ning teha kindlasti ka eeltööd teavitamise osas. Mida rohkem inimesed ette teavad, seda parem on. Kommunikatsioon võiks sisalda seda, millised vestlused neid ootamas on, milleks neid tehakse, kas nad peaksid millekski ette valmistama ja kes neid vestluseid läbi viib. Mida teadlikum Su töötaja on, seda avatum võib ta vestlusel ka olla.

Kolm olulist küsimust enne vestluste planeerimist:

 1. Mida soovin töötajalt teada saada ehk mida soovin küsida?
 2. Kes vestlust läbi viib ja milline on tema ettevalmistus?
 3. Mida saadud infoga hiljem tehakse (k.a kuidas ja kas info talletatakse)?

Olulise tähtsusega on kindlasti see, et iga töötajaga saadakse hea kontakt ning ta on valmis end avama ja rääkima ehk natuke rohkem kui muidu võiks oodata. Selleks on oluline valida välja kompetentne inimene, kes sellist vestlust läbi viib. Enamasti võiks see olla ettevõtte personalitöötaja. Loomulikult on kõige eelduseks ka usalduslik suhe. Kui see puudub, siis ei olda ka avatud ning vestluse väärtus on oluliselt väiksem. Võimalus on kasutada ka ettevõttevälist ressurssi, mis kogemuse põhjal võib olla isegi kohati parem, sest hea kontakti saamisel ollakse võõra inimesega avatum kui oma ettevõtte sisese töötajaga.

Mõned näited, mida võiks vestlusel küsida:

 • Kuidas hindad oma arengut ettevõttes?
 • Mis Sulle oma praeguse töö juures meeldib? Mis ei meeldi?
 • Mida Sa varasemalt teinud oled? Mida õppinud? Kas oled mõelnud midagi veel juurde õppida?
 • Millisena näed oma tulevikku siin ettevõttes?
 • Kuidas hindad tänast töökorraldust? Milliseid ettepanekuid Sul on?
 • Mis Sind siin ettevõttes täna hoiab?
 • Mis suurendaks Sinu motivatsiooni?
 • Kas Sa tunned, et Sind ja Sinu tööd väärtustatakse ettevõtte poolt?
 • Kuidas kirjeldaksid meie ettevõtte sisekliimat?

Need  küsimused on loomulikult vaid üks näide, mida on võimalik inimestelt küsida. Idee poolest on see veidi rahulolu ja tagasiside uurimine, kuid mille käigus saad ka päris palju personaalset lähenemist kasutada.

Miks töötajate siseauditit teha?

Mida rohkem tunned oma inimesi, seda lihtsam on Sul neid ka hoida. Kuna inimesed on erinevad, siis üks ja sama asi, näiteks palgatõus, ei pruugi olla motivaatoriks kolmele inimesele viiest. Seega on töötajate siseauditi eesmärk õppida oma inimesi rohkem tundma, uurida nende murekohti, proovida tajuda, mis võiks neid pikemas perspektiivis Sinu ettevõttes hoida ning mida on Sul võimalik neile pakkuda, et ta oleks Sulle lojaalne.

Siseauditi läbiviimine on jällegi üks viis näidata üles hoolivust ning seda, et Sul on aega oma ettevõtte kõige väärtuslikuma allika ehk töötaja jaoks. Õigete küsimuste kaudu võid teada saada infot näiteks selle kohta, kas Su töötaja tahaks liikuda ettevõtte sees, millised mõtted tal enesearenguga seoses üldse on, mis teda häirib tema tänase töö juures või näiteks mis suurendaks tema motivatsiooni parema tujuga tööd tegema. Samuti võid teada saada ka seda, et Su töötaja on ringi vaatamas ning parema pakkumise korral on ta valmis lahkuma või ta tunneb, et tema tööd ei väärtustata ning see pärsib tema motivatsiooni teha oma tööd kvaliteetselt.

Lisaks eelnevale võid saada siseauditi tulemusel teada ka oma ettevõtte tugevused ja positiivse poole, mida kõike saad kasutada ära turundustegevustes ja oma ettevõtte väärtuspakkumises.

Kokkuvõtlikult on oluline olla kursis sellega, mis Sinu ettevõtte sees toimub. Mida rohkem Sa panustad oma töötajate hoidmisele ja nende ootuste vastamisele, seda edukam saab olla ka kogu ettevõte.

Kui Sinu ettevõttes ei ole sellist inimest, kes sobiks siseauditi vestlusi läbi viima või puudub selleks lihtsalt ressurss, siis võta julgelt ühendust ja me saame Sulle appi tulla!

Seotud Postitused