pühendumine, motivatsioon
Hanna Jõgi
6 mai 2014

Sõnad ja väljendid, mille kasutamisel on töötajad rohkem pühendunud

Uuringud näitavad, et pühendunud töötaja töötab paremini ning tulemuslikumalt, kui mittepühendunud töötaja.

See, kuidas me räägime ja keelt kasutame mõjutab väga otseselt nii enda kui ka ümbritsevate inimeste seisundit.

Panin kirja mõned väljendid, mille kasutamine aitab luua organisatsioonis vastastikusel austusel, kaasamisel ja tunnustamisel tugineva organisatsioonikultuuri, kus inimesed tahavad töötada ja on pühendunud.

Palun! – on väike sõna, aga selle mõju töötajatele on suur. Loomulikult võivad kõik need asjad olla inimese tööülesannetes, aga igaüks teeb oma osa parema meelega, kui seda on siiralt ja viisakalt palutud.

Aitäh! – käib kenasti kokku sõnaga palun. Kui keegi teeb midagi, isegi kui see on tema tavapärane tegevus, siis ei võta selle ütlemine tükki küljest, kuid kindlasti parandab teise inimese enesekindlust ja näitab, et tema panust on märgatud ning tema töö on oluline.

Ma mõistan! – see väljend, ei tähenda sugugi, et teise osapoole seisukohaga nõustutakse, vaid pigem annab see teisele osapoolele tagasisidet, et temast on aru saadud.

Hästi tehtud! – kõik inimesed ootavad tunnustust, kuid väga sageli jääb see väljendamata. Kui Sa pole suurem asi tunnustaja, siis tasuks seda sõnapaari kasutada vähemalt siis, kui tuleb tunne, et keegi on teinud, midagi mis ületab Sinu ootusi.

On sul hetk aega? – kiire töötempo juures, kui kõigil on kohe midagi vaja, siis juhtub sageli et teise inimese tegemistesse sõidetakse lihtsalt sisse. Viisakas küsimuse vormis pöördumine pehmendab seda ning tõenäoliselt suurendab töötaja vastutulelikkust. (Enamasti on sellisele küsimusele vastus „jah“, kuid loomulikult tuleb arvestada võimalusega, et inimesel tõepoolest sel hetkel on midagi tähtsat pooleli ning vastus võib-olla eitav).

Mis sa arvad? – eriarvamused rikastavad ja mitu pead on ikka mitu pead. Lisaks sellele, et läbi selle küsimuse on võimalik leida rohkem ja paremaid lahendusi, loob selline kaasamine inimeses tunde, et tema arvamus on oluline ning temaga arvestaks. Samas arvamust küsides tasub hinnata ikka ka seda, millises ulatuses on võimalik seda arvestada ning kas üldse on võimalik kurssi muuta.

Kuidas sul läheb? – loomulikult on Sul pidevat palju tegemist ja kõigil teistel ka, aga siiras huvi selle vastu, kuidas Sinu inimestel suuremas või väiksemas plaanis läheb, tekitab tunde, et nendest hoolitakse ja huvitutakse nende käekäigust.

Anna ka teada, milliseid sõnad ja väljendid loovad veel inimestes positiivsust ja mõjuvad selliselt, et inimene tahab ise rohkem panustada!

Vajad abi, et oma töötajate pühendumus üles leida? Võta meiega ühendust.

Seotud Postitused