Tark juht, juhtimisoskused
Marili Varjund
20 okt. 2015

Tark juht või juhtimise tarkus?

Olles kogenud nii alluvana kui ka kõrvaltvaatajana erinevaid juhtimisstiile, siis paneb see ikka ja jälle aeg-ajalt pead vangutama ning ajendas ka käesolevat postitust kirjutama, et avaldada arvamust ning seeläbi ehk aidata mõnel värskel või miks ka mitte kogenud juhil, oma mõttemaailma korrastada.

Kas teadmistest üksi piisab?

Kas juhiks sünnitakse või on see õpitav? Ilmselt  üks igavesi küsimusi juhtimise seisukohalt, millele leidub palju erinevaid arvamusi. Osad leiavad, et geenidega antakse edasi niinimetatud „pakett“, mis sisaldab hea juhi eeldusi. Teised, aga arvavad, et kõik elus on õpitav ja juht võib olla igaüks, kel vähegi julgust ja tahtmist. Minu isiklik arvamus aga ei kaldu ühe ega teise poole, vaid leian, et heal juhil on olemas see miski „x-faktor“ . Ning mis kõige olulisem – hea ning edukas juht on tark! Ja siinkohal ei mõtle ma tarkuse all ülikoolikraade, faktilisi teadmisi või näiteks matemaatikaoskust. Mõtlen tarkuse all oskust märgata, olla kohal ning eelkõige käia ajaga kaasas.

Olen kogenud juhtimisstiili, mis on ajast ja arust, kus paindlikkus, usaldamine ning meeskonnatunne ei ole isegi kõne all. Ei saa alati väita, et mõni inimene lihtsalt ei sobi juhtima, vaid võib öelda, et ta ei sobi juhtima konkreetse valdkonna organisatsiooni või et ta ei sobi juhiks käesoleval ajastul, kui ta ei ole nõus muutustega. Viimast väidet kohtab siiski liiga tihti. Osad juhid ei mõista muutuste vajalikkust, rääkimata nende sisseviimisest või enesearengust. Kõik on ju hästi, kuni on soovitud tulemused. Kuid, mis hinnaga need on saavutatud? Selle tulemuseks on töötajad, kes ei tunne end väärtustatuna, usaldusväärsena ning kes ei tule tööle hea tujuga. Siinkohal tark juht märkab ning tegutseb, sest töötaja rahulolu on otseselt seotud organisatsiooni rahuloluga.

Need, kes oskavad, teevad; kes ei oska teha, õpetavad; ja need, kes ei oska kumbagi, juhivad.
-Howard Scott – 

Kust tuleb juhtimise tarkus?

Kui tahetakse saada tulemusi ning täidetud eesmärke, mis enamasti iga töö puhul on oluline, siis saab seda saavutada „üle laipade“. Tark juht aga teab, et pikas perspektiivis see edu ei too. Ainult tulemustele orienteeritus jätab inimesed tahaplaanile, mis võtab töötajatelt igasuguse motivatsiooni ning paneb neid pikapeale lahkuma. Selleks, et hoida tulemused ja inimesed tasakaalus on mitmeid võimalusi, mida tark juht oskab näha. Tänu oma kogemustele panin kokkuvõtteks kirja targa juhi omadused, ilma milleta mina ei näe juhiks olemisel suurt edu.


Tark juht:

MÄRKAB  ümbritsevat, tajub õhkkonda, oskab lugeda ridade vahelt. Märkamine hoiab ära pinged meeskonnas ning näitab, et juht hoolib.

On SIIRAS. Kõik kiitused ja laitused tulevad südamest, asju ei öelda ütlemise pärast. Siirus on üks olulisemaid omadusi, mida ei saa „ära“ õppida.

AUSTAB ümbritsevaid inimesi ning peab neist lugu. Tark juht ei võta ülemuse positsiooni igal võimalikul moel ja ajal. Ta suhtub oma kaastöötajatesse võrdsusega.

On KOHAL. Ükskõik kui kiire on periood või sada asja korraga käsil,  tark juht ei võta olulise jutuajamise või kokkulepitud koosoleku ajal kõnesid vastu, mis ei ole kiireloomulised. Tark juht oskab võtta aega ning olla oma inimeste jaoks päriselt kohal.

USALDAB ja kontrollib ühtaegu. Olenevalt olukorrast ja vajadusest, kuid tark juht teab, kuidas kontrollida nii, et see poleks piinav ja stressi tekitav töötajale. Kontrollida saab teistel viisidel ning see vajab vaid nutikust.

Käib AJAGA KAASAS ehk on uuendusmeelne, kaasaegne ning hea kohanemisvõimega. Tark juht teab, mis maailmas toimub ning kuidas asjad päriselt käivad ning ei ole kinni iganenud arusaamades.

On EESKUJUKS oma töötajatele. Tark juht ei tee asju, mida ta ta ei oota ka teistelt. Kokkulepped, reeglid ning üldine viisakus – kui nendes eksib juht ise, siis kaob ka austus tema vastu.

On pigem LIIDER, mitte JUHT suure algustähega. Autot oskavad paljud juhtida – lükkad käigu sisse, keerad rooli sinna, kuhu tahad, ja ta lähebki. Inimestega on veidi keerulisem. Teatud ametipositsioonidel on see kuidagimoodi võimalik, kuid iseenesest ei ole ainult juhtimine kuigi tõhus. Tark juht oskab olla liider – nagu treener, kes on pigem tagaplaanil, kuid juhendab täpselt nii nagu vaja, motiveerides, juhiseid andes ning toetades.

Teeb oma tööd SÜDAMEGA! Tark juht teeb seda tööd, mida ta armastab ja kui seda tunnet enam ei ole, siis taandub õigel ajal.

Importance-of-compassion-in-leadership

Seotud Postitused