pühendumus, töötajate rahulolu-uuring, seotus
Hanna Jõgi
14 apr. 2015

Töötajate pühendumus tähelepanu alla

Kas õnnelik töötaja on tulemuslik töötaja?

Väga pikka aega on mõõdetud ja veel ka praegu mõõdetakse paljudes organisatsioonides töötajate rahulolu. Seda on nimetatud organisatsioonipsühholoogia “pühaks graaliks”.

Ja see on tore, kui juhtkonda huvitab, kui rahul tema töötajad on! Paraku annab see aga suhteliselt vähe infot selle kohta, kuidas saaks organisatsiooni või ettevõtte tulemuslikkust ja kasumlikkust parandada (kuid just see on enamasti sedatüüpi uuringute lähteülesanne või eesmärk).

Töötajate rahulolu (satisfaction) – suhtumine ja seisund, kuivõrd töötajale meeldib (või ei meeldi) tema töö ja keskkond, kus ta töötab.

Töötajate rahulolu mõõtmisega saame sisuliselt hinnata vaid tööandja võimet rahuldada oma töötajate erinevaid  vajadusi ja ootusi.

Väga paljude erinevate uuringutega on üritatud tõestada seost tööga rahulolu ja töötulemuslikkuse vahel. Uuringute tulemused on aga väga vastandlikud, alates sellest, et seos nende vahel on, aga see on nõrk, kuni selleni, et teatud juhul ja tööde puhul võib tööga rahuolu töötulemuslikkust hoopis maha võtta ehk mõjuda negatiivselt (näiteks müügiinimeste puhul).

Mida aga töötajate rahulolu kõige enam mõjutab? Seda kuivõrd suure tõenäosusega on inimesed organisatsioonist lahkumas.  Ja olgem ausad, sellisest plaanist enamik töötajaid oma juhte kindlasti ei teavita. Nii, et kui pelgad inimeste lahkumise pärast, siis on rahulolu-uuring igati omal kohal.

Siiski inimene võib oma tööga küll rahul olla ja mitte soovida lahkuda, kuid see ei tähenda veel et ta oma tööd väga hästi teeks. Ehk rahulolu uurimisest jääb tulemuslikkuse suurendamise uurimisel väheks!

Töötajate seotus ja pühendumus

Viimased kümnendid on toonud uusi teadmisi sellest, mis siis paremini selgitaks töötajate tulemuslikkust (või selle puudumist).  Algselt jõuti selleni, et töötaja poolt tunnetatud seos või seotus ettevõttega vastab sellele küsimusele.

Töötajate seotus (commitment) – töötaja emotsionaalne, normatiivne või alalhoidev psühholoogiline side organisatsiooniga.

Seotus võib olla vaid normatiivne (inimene tunneb, et tal on kohustus kaastöötajate ja organisatsiooni ees)  või alalhoidlik (vajab seda tööd ning ei saa endale lubada töökohta kaotada või vahetada). Kumbki ei näita seda, kuivõrd suur on inimese sisemine soov ja põlemine aidata kaasa ettevõtte edule. Tulemuslikkuse seisukohast on oluline kasvatada just esimest – emotsionaalset seotust, mida väljendatakse ka pühendumuse mõistega.

Töötajate pühendumus (engagement) – on inimese positiivne emotsionaalne seotus , mida ta tunneb organisatsiooni ja selle eesmärkide suhtes.

Viimase aja uuringud näitavad, et pühendumus  on just see, mida organisatsioonid peaksid mõõdikuna jälgima ning tegema pingutusi, et seda töötajates kasvatada, kui  nende huvi on parandada tulemusi, sest see on midagi sügavamat, kui lihtsalt seotus organisatsiooniga.

Pühendumus kasvatab rahakotti

Võrreldes rahulolu mõõtmisega saab pühendumust mõõtes palju parema pildi sellest, kuivõrd töötajad on huvitatud suurepärast tulemust tegema ning organisatsiooni edasi viima.

Towers Watson uuringute kohaselt on tugevalt pühendunud töötajatega organisatsioonides ärirentaablus ligikaudu kolm korda kõrgem, kui nendes ettevõtetes, kus töötajad ei ole oma tööle ja organisatsioonile pühendunud.

Uuringufirma Gallup jagas oma uuringus osalenud organisatsioonide tulemused neljandikeks. Selgus, et  ülemise neljandiku ehk kõige paremate töötaja pühendumuse näitajatega üksused saavutasid võrreldes kõige nõrgemate töötaja pühendumuse näitajatega ehk alumise neljandiku üksuste ees:

10% paremad kliendihinnangud

22% parema kasumlikkuse

21% parema tulemuslikkuse

37 % madalama töölt puudumise määra (abseintism)

28% vähem kadusid (vargused)

48% vähem tööturvalisusega seotud juhtumeid

41% vähem kvaliteedidefekte

 

Nii, et kui sa tahad teada, kuidas suhtuvad töötajad oma töösse ja organisatsiooni, siis uuri rahulolu.

Kui tahad teada, kuivõrd nad on sinuga ühes paadis ja valmis sõudma kogu hingest selleks, et saavutada organisatsioonis paremaid tulemusi, siis uuri töötajate pühendumust.

Kindlasti saame mõlemat tüüpi uuringute juures abiks olla. Huvi korral võta julgesti ühendust.

Seotud Postitused