Triin Paavo
19 aug. 2021

Keskastmejuhi roll ettevõttes

Kuigi tänapäeval on ettevõtted järjest enam liikumas lamedate organisatsioonistruktuuride suunas, siis leidub ka neid valdkondi ning ettevõtteid, kus hierarhiline organisatsioonistruktuur toetab kõige paremini ettevõtte toimimist ning eesmärkide saavutamist. Hierarhilises struktuuris on aga väga oluline roll keskastmejuhtidel, kes on vahelüliks tippjuhtkonna ja töötajate vahel. Seega nende panus ettevõtte toimimisele on väga suur. 

Samuti võib keskastmejuhina käsitleda ka väikeettevõtte tegevjuhti, kellest üleval pool paikneb ettevõtte omanik ning allpool operatiivne tasand. Igal juhul paikneb keskastmejuht mitme osapoole vahel. 

Keskastmejuht kui sild ja strateeg

Keskastmejuht on justkui sild ettevõttes, mis ühendab tippjuhte ja operatiivtasandi töötajaid. Nende roll on tõlkida tippjuhtkonna visioon ja missioon ettevõtte toimimise jaoks igapäevaste operatiivsete tegevuste keelde. Teisisõnu on vaja suuremad ja strateegilised eesmärgid harutada lahti väiksemateks eesmärkideks ning motiveerida oma meeskonda nende suunas efektiivselt liikuma. Tundes ja teades oma meeskonna ressursse ning selles peituvat potentsiaali, on keskastmejuhi väljakutse panna meeskond võimalikult hästi toimima nende ressurssidega, mis hetkel kasutada on.

Teisest küljest on keskastmejuhi roll ka informatsiooni vastupidises suunas edastada, andes tippjuhtkonnale märku töötajate seas levivatest võimalikest muredest ning rahulolematusest. Seega on keskastmejuhiks olemine üks keerulisemaid positsioone, kus ollakse justkui kahe tule vahel. Tihti võivad keskastmejuhid tajuda ka huvide konflikti, kuna ühelt poolt on nad alluvad ning teiselt poolt juhid. Ühel pool on tippjuhtkonna ootused ning teiselt poolt ootavad ka töötajad, et keskastmejuht nende mõtted ja ettepanekud tippjuhtkonnani viiks ning nende eest seisaks. Ning elu on näidanud, et tihti ei ole kumbki osapool rahul. Siit ka vajadus ettevõtte keskastmejuhtidele tähelepanu pöörata, kuna tegemist on üsna stressirohke ning kurnava ametikohaga, kus läbipõlemine ei ole väga harv nähtus. 

Keskastmejuht kui tuletõrjuja ja motiveerija

Keskastmejuhi olemasolu aitab vältida võimalikke pudelikaelu ettevõttes. Kuna keskastmejuht on oma töötajatele oluliselt lähemal, siis on tal igapäevasest operatiivsest tegevusest hea ülevaade ning vajadusel saab ta olla tulekahjude kustutajaks kiirematel või kriitilisematel aegadel, samal ajal ka töötajaid motiveerides. Kui operatiivtasandi töötajatel jääb motivatsioonist vajaka, on keskastmejuht see, kellelt oodatakse selle (taas)tekitamist töötajate seas. Oluline on aga meeles pidada, et ka keskastmejuht ise vajab motiveerimist ning see on tippjuhtkonna vastutus. Kui tippjuhtkond ei motiveeri keskastmejuhti, siis ei ole ka temal omakorda töötajatele motivatsiooni edasi anda. Tühjast tassist ei ole midagi kallata.

Keskastmejuht kui muudatuste läbiviija

Keskastmejuhil on väga oluline roll ka muudatuste juhtimisel. Suuresti on nende teha, kui hästi mõistavad töötajad muudatuste tagamaid ja põhjuseid ning kuidas töötajad muutustega kaasa tulevad ja kohanevad. Keskastmejuht saab muudatust edukalt läbi viia vaid juhul, kui ta on olnud osa muudatuste kavandamise protsessis ning selle tagamaad on talle täiesti selged. Muudatuste läbiviija rollis peavad keskastmejuhid lisaks suurepärasele suhtlemis- ja tõlgendamisoskusele üles näitama ka väga häid liidriomadusi ning suutma olla oma meeskonnale turvaliseks toeks. Sest edukas muudatus saab alati alguse juhist.

Keskastmejuhid on ettevõtte mõistes võtmetöötajad, kes hoiavad seda masinavärki töös ning tagavad sujuvad üleminekud ühelt käigult teisele. Nad istuvad kahel toolil, olles samaaegselt juht ning alluv ning nende roll tõlkimaks keerulisi strateegiaid lihtsamasse ja hoomatavamasse keelde on oskus omaette. Seega tasub mõelda, kas Sinu ettevõttes pööratakse keskastmejuhtidele piisavalt tähelepanu, et selles keerulises positsioonis vastu pidada või oleks neil tegelikkuses rohkem tuge tarvis. Mõned soovitused keskastmejuhtide toetamiseks on coaching või kovisioon. Kui tunned, et vajad selles vallas nõu, võta meiega ühendust


Seotud teenused:

Seotud Postitused