Juhtimisstiil, juhtimisstiilid,coachiv juhtimine
Hanna Jõgi
13 okt. 2020

Juhtimisstiil – teadlik valik?

Jätkuks eelmisest artiklist, kus Triin kirjutas erinevate isiksusetüüpide seostest juhtimisega, läheme sel korral veel rohkem süvitsi ja kirjutasime juhtimisstiilidest.

John Kotterile tuginedes saab juhtimisstiili tõlgendada kui juhi viisi anda suunda, viia ellu plaane ja motiveerida inimesi.

Ilmselt enamik juhte nõustub, et konkreetne juhi käitumine sõltub olukorrast ning inimestest.  Samal ajal on töötajate ootused juhtidele viimastel aastakümnetel oluliselt muutunud. Järjest enam räägitakse juhtimisest, mille keskmes on inimene ja tema emotsioonide positiivne mõjutamine. Kaasamine, võimustamine, motiveerimine, võimujagamine on vaid mõned märksõnad, mida viimastel aastatel juhtimiskirjandusest järjest enam leida võib.

Tänapäeva juhtimise juures muutub järjest olulisemaks paindlikkus ja kohanemisvõime muutlikes oludes. Sama kehtib ka juhtimisstiilide kasutamise kohta.  Tark juht kohandabki oma juhtimisstiili situatsioonile vastavaks. Samas võib öelda, et igal juhul on talle nii-öelda loomulik juhtimisstiil, mida kasutades ta ennast kõige mugavamalt tunneb.

Teadlik juhtimine

Väga keeruline küsimus on, kas juhtimisstiil on nö. kaasasündinud või see on teadlik valik. Minu nägemuses on inimese loomupärane juhtimisstiil väga suures osas seotud tema isiksusetüübi ja väärtustega, mis on meis üldjuhul üsna sügavalt juurdnud. Kuid see ei ole midagi sellist, mida tahtmise korral ei võiks muuta.

On juhte, kes oskavad enda käitumist erinevates situatsioonides paremini ja kergemini kohandada. Ja on neid, kes oma stiililt suhteliselt äärmuslikud ning reageerivad enamasti oma domineerivale stiilile omaselt.

Esimene samm juhi enesearengu teel võiks olla teadlikkus erinevatest juhtimisstiilidest ning teine enda loomuomase stiili tuvastamine. Kolmas ja juba pisut suurem pingutus on enda jälgimine erinevates situatsioonides, et püüda oma domineerivaid jooni pehmendada.

Küsimusi eneseanalüüsiks:

 • Mis on minu jaoks olulisem – kas tulemused või suhted?
 • Kas ma pigem usun reeglitesse või valikuvabadusse?
 • Kas ma teen otsuseid pigem ise või teistega koos?
 • Kas motivatsioon tuleb pigem võimustamisest või selgest suunamisest?
 • Milline näeb minu jaoks välja meeskonna terve sisekliima?

Juhtimisstiilide kaart

Hea võimalus juhil oma juhtimispaindlikkuse teekonnal esimene samm astuda, on tutvuda erinevate juhtimisstiilide „kaardiga“ ning tuvastada endale loomupärane stiil.

Allikas: https://www.thegeniusworks.com/

 • Inspireerivad juhtimisstiilid – sobivad, kui juht tahab inimesi innustada endaga töötama, luues paremat tulevikku, andes edasiliikumise suuna ja süstides energiat (ümberkujundav, visionäär, karismaatiline, eeskuju)
 • Hoolitsevad juhtimisstiilid – sobivad kui juht tahab toetada oma inimesi, et nemad saaksid anda enda parima (teenindav, coachiv, ühendav)
 • Vähe sekkuvad juhtimisstiilid – sobivad, kui juht tahab lasta inimestel nende tööd teha, usaldades, et neil on võimekus ja tahtmine oma ülesandeid teha (mittesekkuv,  pragmaatiline, bürokraatik)
 • Käskivad juhtimisstiilid – sobivad, kui juht eelistab olukorda kontrollida ja otsustada, sageli olukordades, kus juht ei näe, et inimestel oleksid vajalikud kompetentsid otsustamiseks (käskiv, autokraatlik, demokraatlik)

Pingelistes olukordades läheb inimene üldiselt ikka tagasi oma juurte juurde. Autokraatlik juht võtab pingeolukorras otsustamise enda peale ja unustab teisi kaasata. Eeskuju seadev juht teeb ja panustab ise topelt, et näidata, kõigile teistele, kui väga pingutama peab. Bürokraatlik juht nõuab kriitilises olukorras isegi veel rohkem ettekirjutatud reeglitest kinni pidamist kui muidu, isegi kui see tähendab, et kaob valmisolek muutunud situatsiooniga toime tulla.

Nõuab tahtmist, enesereflektsiooni ja -distsipliini, et muuta oma tavapärast käitumismustrit. Omast kogemusest võin öelda, et tahtmise korral on võimalik siiski oma loomuomasest stiilist välja murda ning kasutada nö. teadlikku juhtimist ehk juhtimisstiili, mis on teadlikult valitud konkreetses olukorras.

Mõned sammud, kuidas endas juhtimispaindlikkust arendada:

 • Tunne ennast ja oma loomupärast juhtimisstiili (sageli lähevad juhi ja tema meeskonnaliikmete nägemused juba selles punktis lahku, mistõttu tasub ka kaardistada nende vaadet enda juhtimisstiilile)
 • Tee endale selgeks erinevate stiilide erisused, plussid ja miinused
 • Arenda endas paindlikkust olukorrast ja inimestest lähtuvalt
 • Otsi endale mentor või kasuta coachi abi
 • Harjuta ja reflekteeri oma kogemusi
 • Küsi tagasisidet

Kui tunned, et vajad abi enda juhtimisstiili paremaks mõistmiseks või otsid coachi, siis võid meiega ühendust võtta.

Seotud Postitused