DISC isiksusetüübid juhtimises
Triin Paavo
30 sept. 2020

DISC isiksusetüübid juhtimises

Juhtimise kontekstis on põhjendatud küsimus, et kas on siis olemas kõige paremat ja sobivamat isiksusetüüpi juhi jaoks? Paraku on vastus sarnane nagu kõikide teiste ametipostide kontekstis: ei ole hea ega halva isiksusetüübiga juhte, nad on lihtsalt erinevad. Kõikide isiksusetüüpide esindajatel on potentsiaali saada väga heaks juhiks. Järgnevalt kirjeldame erinevate isiksusetüüpide loomuomaseid karakteristikuid ning toome paralleelid ka juhtimise kontekstis.

Mis on DISC mudel?

DISC isiksusetüüpide test on tööriist, mis võimaldab määratleda inimeste suhtlemisstiile ja käitumuslikke erinevusi. DISC mudeli tundmine annab inimestele võimaluse eelkõige ennast paremini mõista ja olla võimeline ka kohanduma teiste inimeste erinevate suhtlusstiilidega. 

DISC käitumismudeli raamistikule on aluse pannud psühholoog William Mouton Marston oma 1928 aastal ilmunud raamatus “Emotions of Normal People”. Järgnevatel aastakümnetel on seda mudelit oluliselt edasi arendatud ning jõutud tänapäevase DISC mudelini, mille kohaselt inimeste käitumis- ja suhtlusviisi on võimalik jagada nelja peamisesse kategooriasse:

  • D – Dominance / Domineeriv (punane)
  • I –  Influence / Inspireeriv (kollane)
  • S –  Steadyness / Stabiilne (roheline)
  • C –  Conscientiousness / Analüütiline (sinine)

D isiksusetüüpi juht

Domineeriv (D) punane isiksusetüüp on oma loomult väga otsekohene, konkreetne, kontrolliv ja tulemustele orienteeritud. Ta vaatab ainult eesmärkide suunas ning soojad inimsuhted ei ole tema jaoks esikohal. Esikohal on alati tulemus. Nad on ekstravertsed ning naudivad tähelepanu täiel rinnal. Selles isiksusetüübis on väga tugevalt esindatud tahtejõulisus, otsusekindlus, võistlejavaim ja motiveeritus. 

Punast juhti iseloomustab mõtteviis, et teha tuleb tema moodi või üldse mitte. Tema mõtteviisis ta mitte ainult ei taha olla vastutav, ta lausa peab olema vastutav. Ta on oma stiililt pigem autoritaarne ja domineeriv, püüdes tihti eesmärkide poole, mis teistele tundub liiga raske või mille suunas teised vaadatagi ei julge. Nende tugevateks külgedeks on suure pildi nägemine, kiirete otsuste tegemine ning mõistagi ei kohku nad ühegi pingelise olukorra ees, vaid sukelduvad nendesse pea ees sisse. Nad on väga nõudlikud nii enda kui teiste suhtes, mistõttu punaselt juhilt võib oodata väga ausat ja konkreetset tagasisidet. Nad on jõulised, enesekindlad, riskialtid ja kartmatud juhid. 

I isiksusetüüpi juht

Inspireeriv (I) kollane isiksusetüüp on väga seltskondlik, jutukas, avatud ja spontaanne. Sarnaselt punasele tüübile on ka kollane isiksusetüüp seltskonnas alati  esilekerkiv, kuna ta on väga ekstravertne ja naudib tähelepanu. Tema reaktsioon võib tihtilugu olla tormakas, kuid tulemuste saavutamisel arvestab ta alati ka teiste inimestega. Ta on loominguline, veenev, empaatiline ja tundlik. 

Kollastel juhtidel on loomuomane võime inimesi kokku tuua läbi oma karisma ja sarmi. Nad on motiveerivad, inspireerivad ning tavaliselt suudavad nad konflikte vältida kasutades huumorit. Olles väga loomingulised ja inspireerivad, on kollased juhid tihti liidrid, kellele soovitakse järgida. Juhtimisstiililt on nad pigem toetavad ja coachivad ning julgustavad oma meeskonda panustama. Nad on oma loomult väga head suhtlejad ning inimeste tundjad, mistõttu on nad võimelised kokku panema väga motiveeritud meeskonna. Nende veenmisoskus on muljetavaldav, mistõttu suudavad nad hõlpsasi mõttekaaslasi leida ja tekitada tunde, et kõik on võimalik. 

S isiksusetüüpi juht

Stabiilne (S) roheline isiksusetüüp on tavaliselt seltskonnas kõige rahulikum, tasakaalukam ja toetavam. Roheline tüüp on väga kannatlik, introverdina ei taha ta esile trügida, kuid on see-eest väga tähelepanelik ja abivalmis. Tihtilugu on roheline isiksusetüüp see, kes seltskonnas pingeid maandab ning tasakaalu taastab. Ta on hea kuulaja, kannatlik, usaldusväärne, meeldiv ja tavaliselt väga vaoshoitud.

Rohelised juhid on koostööaltid, head meeskonnamängijad, head kuulajad ning arvestavad alati teiste arvamusega. Nende prioriteet on meeskond ning meeskonna omavaheline läbisaamine. Nad on väga head konfliktide lahendajad ning arvestavad teiste arvamusega ka otsuste tegemisel. Juhtidena on nad introverdid, seega rahulikud ja kannatlikud, nende eesmärk on suunata ja õpetada. Jätkusuutlikkus ja stabiilsus on nende jaoks olulised, mistõttu suurte otsuste jaoks vajavad nad aega, et kõiki võimalikke lahendusi kaaluda.  

C isiksusetüüpi juht

Analüütiline (C) sinine isiksusetüüp on introvertne ja väga detailne. Tegutsemiselt on ta pigem ettevaatlik, kuid väga süstemaatiline ja täpne. Introverdina ei ole tema jaoks esikohal soojad suhted, vaid perfektne tulemus. Teda iseloomustab metoodilisus, loogilisus, reeglite järgimine ja perfektsionism. 

Sinised juhid on väga metoodilised ja põhjalikud. Otsuste tegemisel saavad nad toetuda oma analüütilisele mõtlemisele ning kalkuleerida õige otsuseni jõudmist erinevate nurkade alt väga põhjalikult ja detailselt. Nad ootavad põhjalikkust ja perfektsionismi ka oma töötajatelt, oluline on tähtaegadest kinni pidamine ning etteantud reeglistikku täites lõpptulemuseni jõudmine. Olles introverdid ning tulemustele orienteeritud, hoiavad sinised juhid tihtilugu distantsi oma meeskonnast, eelistades näost näkku suhtlusele tihtilugu kirjalikku mõttevahetust.

Et leida organisatsioonile parim juhtimisstiil, on eelkõige vaja mõelda sellele, mida organisatsioon vajab. Tasub mõelda, millises valdkonnas ettevõte tegutseb või millises etapis see parajasti on. Kui tegemist on suurte muutuste lävel oleva ettevõttega või innovaatilise start-upiga, on suure tõenäosusega parem valik I või D isiksusetüübiga juht. Kui aga on vaja hoida stabiilset kurssi ning säilitada olemasolev status quo, võiks organisatsiooni etteotsa sobida pigem S või C tüüpi juht.

Kui Sul tekkis huvi ja küsimusi erinevate juhtimisstiilide ja isiksusetüüpide kohta, siis võta ühendust ja saame abiks olla. 


Seotud teenused:

 

 

Seotud Postitused