mõjutav isiksusetüüp, DISC, isiksusetest
Hanna Jõgi
6 dets. 2023

Erinevat isiksusetüüpi juhtide väljakutsed – mõjutav isiksusetüüp

Alustasime artiklite seeriat, et rohkem süveneda DISC isiksusetüüpidesse. Esimene artikkel keskendus domineeriva isiksusetüübiga ehk punaste juhtide ja nende arenguvõimaluste kirjeldamisele lähtuvalt meeskonnaliikmete tüüpidest. Siinkohal on kord kollase juhi ehk mõjutava isiksusetüübi käes.

I – mõjutav isiksusetüüp (kollane)

I ehk mõjutav isiksusetüüp, keda sageli nimetatakse ka kollaseks, on oma olemuselt väga sotsiaalne. Tema jaoks on inimestega suhtlemine ning suhted A ja O. Üldiselt saab ta enamike inimestega kergesti jutule ning temaga on mugav suhelda, sest „jutt lihtsalt jookseb”.

Nende jaoks on oluline meeskonnatunne ja suhete sotsiaalne pool. Nad on üsnagi tähelepanelikud inimeste ja nende emotsioonide suhtes ning tajuvad sageli instinktiivselt, kui midagi on õhus valesti. Tihti on nemad meeskonnas osaliselt meelelahutaja rollis ning jälgivad, et kõigil oleks meeleolu hea.

Mõjutava isiksusetüübiga juhid usuvad (enamasti õigustatult), et meeskonna sünergia ning avatud õhkkond aitab saavutada ka seatud eesmärke. Suure tõenäosusega pööravad nad palju tähelepanu sellele, et pidevalt toimuks meeskonnaliikmeid liitvaid üritusi.

Kollasele isiksusetüübile meeldib meeldida. Nad on oma olemuselt üsna suure tähelepanuvajadusega (mida nad ise sageli ei tunnista või ei taju), mistõttu kipuvad olema sageli erinevates olukordades tähelepanu keskpunktis. Naljaga pooleks võib öelda, et neil on alati ja iga asja kohta oma arvamus, mida nad enamasti kunagi enda teada ei jäta 😉 Üldiselt on koosolekutel just nemad need, kes suurema osa ajast oma jutuga täidavad (mistõttu võib juhtuda, et teiste vähemjutukate inimeste ideede arutamiseks lihtsalt ei jää aega).

Mõjutav isiksusetüüp on tihti ideede generaator ning otsib pidevalt võimalusi, et uusi lähenemisviise katsetada. Nende loomuses on oma kohati lõppematu entusiasmi ja positiivsusega nakatada ning innustada teisi. Nad on avatud muutustele ja võib öelda, et nad isegi vajavad seda, et säilitada oma motivatsiooni. See teeb neist ka head muutuste juhid, sest nad võtavad ise  kergesti uusi ideid omaks ja julgustavad ning toetavad ka oma meeskonda muutustega kohanemisel. 

Kohati paistab, et neil on mustmiljon tegevust või ettevõtmist korraga käsil ja tundub arusaamatu, kuidas nad nende kõigiga toime tulevad. Paraku sageli ei tulegi. Neil on tihti keeruline keskenduda planeeritud tegevustele ja säilitada keskendumist, kuna pidevalt tulevad uued põnevad ideed või vestlused peale või tõmbavad tähelepanu uued väljakutsed, millele nad ei suuda „ei“ öelda.

I-juht väärtustab enda kõrval entusiastlikke ja positiivse ellusuhtumisega, suhtlusalteid ja hea suhtlusoskusega meeskonnaliikmeid. I-juht on küll hea algataja, aga sageli mitte nii hea lõpuleviija. Nende nõrkuseks on kohati enda peale võetud ülesannete ja lubaduste elluviimine, sest nende elevus uuest ideest kustub sama kiiresti, kui see on tekkinud. Seetõttu vajavad nad oma meeskonda nö. tegijaid inimesi, kellele ülesandeid delegeerida või kes ei lase ideepallidel maha kukkuda.

Mõjutava juhi väljakutsed teiste I-isiksusetüüpi meeskonnaliikmete juhtimisel

Fun vs töö

Kui mitmed kollased isiksusetüübid meeskonnas kokku saavad, siis on üsna kindel, et detsibellid lähevad üles ja nalja saab. Paraku ei ole need teemad alati aga üldse mitte tööga seotud. Arvestades, et I-juht sageli valib enda kõrvale samuti teisi sotsiaalselt aktiivseid inimesi, siis tema jaoks on paras väljakutse, kuidas sellise seltskonna fookust eesmärkidel hoida (eriti kui ka tema enda tähelepanu hüplema kipub).

Arengukoht:

  • Abiks on see, kui endale ja tiimile regulaarselt käsilolevat teemat meelde tuletada ja suhtlus ikka ja jälle selle juurde tagasi suunata.

Tunnustus vs konstruktiivne kriitika

I-isiksusetüüpi inimesed on enamasti motiveeritud tunnustusest ning kriitika võib olla nende jaoks tundlik teema. I-juht enamasti pigem väldib ka ise negatiivse tagasiside andmist.

Arengukoht:

  • Õpi ja harjuta ennast andma konstruktiivset tagasisidet (mitte ainult tugineda tunnustamise kaudu juhtimisele).

Ideede genereerimine vs teostus

Ideede puudust I-de meeskonnas üldiselt ei teki. Sageli on üks idee ulmelisem kui teine. I-isiksusetüüpide juhtimisel on juhi jaoks üks põhilisi muresid see, kuidas hoida tiimi produktiivsust ja tähelepanu sellel, et õhku visatud mõtted ka reaalseteks tegevusteks saaksid.

Arengukoht:

  • Keskendu rohkem ideede tekkimise järgselt konkreetsete vastutajate ja tähtaegade kokkuleppimisele. Kuigi ajajuhtimine ei ole just kollaste tugevus, siis avalikult välja öeldud või kokkulepitud sotsiaalsed kohustused on nende jaoks olulised ning nad pingutavad sellisel juhul lubatud ajaks oma lubaduste elluviimise nimel (isegi kui see jääb viimasele minutile).

Mõjutava juhi väljakutsed D-de juhtimisel

Suhted vs tulemused

Kuigi nii I-juht kui D-isiksusetüüp on olemuselt kiired, siis I jaoks, kes hindab sotsiaalseid suhteid ja suhtlust, võib tunduda D-isiksusetüüp liialt konkreetsena, kes kiirustab kohe asja kallale asuma.

  • Suhted ja suhtlemine on küll olulised, kuid aeg-ajalt tasub endale meelde tuletada, et kui to-do listis on palju asju, mis on vaja ära teha, siis small-talkile ja pikkadele arutamistele kasutatud aeg ei pruugi olla kõige sihipärasem, et asjad tehtud saaks.
  • Harjuta ennast oma mõtteid selgemalt ja konkreetsemalt väljendama.

Koostöö vs isiklik tulemus

I-juhi jaoks, kes soovib, et meeskonnas oleks hea grupidünaamika, tunduvad D-isiksusetüüpi inimesed kohati liiga võistlushimulised, individualistlikud või isegi isekad. Samuti võivad D-isiksusetüüpi inimesed meeskonnas soovida ise võtta juhtimisohjad enda kätte, mis võib tekitada võimuvõitlust.

Arengukoht:

  • Koostöö on küll oluline, kuid vahel on asjade üksi tegemine lihtsalt kiirem ja efektiivsem. Ei tohiks peljata ka lasta inimestel individuaalselt rohkem töötada (eriti kui nad seda ise eelistavad) ning vahel on võistlusmomendi tekitamine tulemuste seisukohalt isegi kasulik.
  • Pööra tähelepanu D-isiksusetüübi juhtimisvõimekusele ning paku talle sobival määral individuaalseid projekte või ülesandeid ning tunnustust (mida ta ei pea teistega jagama).

Ideed vs tulemused

I-juht on kohati liiga keskendunud ideede genereerimisela. Samas kui kogu aeg käib uute arenduste algatamine, siis ei jõuagi üksi protsess oma täielikku potentsiaali saavutada (enne kui juba uus lahendus peale tuleb). Seevastu D-isiksusetüüp on meeskonnas see, kes tahaks näha rohkem fokusseeritust tulemustele ja suurele pildile ning heidab I-juhile mõneti  ette tema vähest tulemustele orienteeritust.

Arengukoht:

  • Leia tasakaal uute lahenduste algatamise ning sissetöötamise ja olemasolevatel toimivatel lahendustel tuginevate tulemuste saavutamise vahel.

Kaasamine vs juhi otsus

I-juht, kes väärtustab inimestevahelist suhtlemist ja demokraatiat on üldjuhul alati otsustamisse kaasamise või vähemasti koos arutamise poolt. Samal ajal näeb D-tüüpi inimene kõrvalt, et juht peaks tema arvates olema tugevama selgrooga ning julgema rohkem otsuseid ise vastu võtta ning keskenduma rohkem tulemustele ja eesmärkidele, kui pidevatele aruteludele.

Arengukoht:

  • Pööra rohkem tähelepanu otsustusprotsesside kiirusele. Kaalu, kas otsus või olukord on piisavalt oluline või kas on oodata vastuseisu, kui meeskonda ei kaasata, enne kui lähed tiimi arvamust või ideid küsima. Kaasamine on hea praktika, kuid sellega tasub mõistlikku piiri hoida.

Konfliktide vältimine vs otsekohesus

Mõjutav isiksusetüüp võib lähtuvalt oma soovist meeldida vältida konflikte ja eelistada nendega tegelemist edasi lükata. Enda arvates säilitab ta sel viisil harmooniat, kuigi tegelikult väldib sageli enda ebamugavustunnet. Samas on D-tüüp pigem otsekohene ja väljendab kiiresti, kui teda midagi häirib.

Arengukoht:

  • Arenda endas julgust tulla mugavustsoonist välja ja kohe inimestevaheliste eriarvamuste ning vastuoludega tegeleda, mitte loota, et need ise lahenevad.
  • Harjuta end mõttega, et selge ja konkreetne eneseväljendus ei ole tingimata ebaviisakas.
  • Õpi konstruktiivseid konfliktilahendamise käsitlusi ning arenda enda enesekehtestamise oskust, et paremini väljendada oma seisukohti ning otsida eri osapooltele sobivaid lahendusi.

Mõjutava juhi väljakutsed S-de juhtimisel

Kiirus vs rahulikkus

I-juhi jaoks, kes on oma olemuselt pigem kiire tempoga ning otsib pidevalt olukordades vaheldust, on väljakutse arvestada S-isiksusetüübi aeglasema tempoga ja sellega, et nemad eelistavad keskenduda ühele asjale korraga.

Arengukoht:

  • Ole kannatlikum, kui teistel võtab ülesannetesse süvenemine või muutuvate olukordadega kohanemine kauem aega. Kõik ei ole sama kiired tegutsejad ja reageerijad kui Sina.
  • Multitaskimine ei ole tegelikult voorus (kuigi ilmselt vaidlevad kollased sellele pigem vastu) ning tasub teadlikult treenida enda tähelepanu ja ennast tegelema ühe asjaga korraga.

Kohanemine vs muutustele vastuseis

I-juht, otsides pidevalt uusi ideid, võimalusi ja uuendusi, võib näha S-isiksusetüübi vastumeelsust ideede või muutustega kaasatulemisel kohanematusena.

Arengukoht:

  • Õpi olema muutuste protsessis rohkem toeks ning arvestama sellega, et osade inimeste jaoks ei ole stabiilsus igav, vaid on hoopis motivaator (nagu Sulle on muutused).

Vaheldus vs rutiin

I-juhil, kes vajab enda töös mitmekesisust ja pidevat vaheldust, võib olla raske mõista, et S-isiksusetüübi jaoks annab rutiin ja tuttavate ülesannete tegemine turvatunde.

Arengukoht:

  • Õpi nägema ka rutiinis väärtust ning tagama, et S-tüüpi inimesel oleks alati ülesandeid, mille juures nad tunnevad end turvaliselt, sest nad on neid korduvalt teinud.
  • Leia meeskonnas tasakaal pidevate uuenduste ning toimivate protsesside hoidmise vahel.

Meeskonnatöö vs üksinda töötamine

I-juhil, kes väärtustab meeskonnatööd ja sotsiaalset suhtlust, võib olla raske mõista, miks S tahab töötada üksi, rahus keskenduda ja eelistab vähem suhelda.

Arengukoht:

  • Arvesta rohkem sellega, et introvertidest kolleegide jaoks võib liiga palju sotsiaalset suhtlust ja pidev meeskonntöö olla väsitav ja jäta neile aega ning anna ülesandeid, mis eeldavad iseseisvalt üksi töötamist.

Emotsioonid vs reserveeritus

I-juhi jaoks on sõbralikkus ja avatus väga olulised ning talle võib tunduda S-i vähesem emotsionaalsus reserveeritusena, samas kui S-isiksusetüüpi inimesed on tegelikult oma olemuselt ääretult hoolivad ja abivalmid.

Arengukoht:

  • Aktsepteeri, kui inimesed ei taha oma tundeid väljendada.
  • Ole ettevaatlik ka oma tugevate negatiivsete emotsioonide väljendamisega, sest S tüüpi inimesed on väga vastuvõtlikud tunnete nakkamise osas.

Rääkimine vs kuulamine

Arvestades, et I-isiksusetüüpi juhid on üldjuhul jutukad ekstraverdid, siis nende kõrval on S-isiksusetüübiga inimestel, kes ei taha vahele segada ning kel on enda arvamuses või selle õigsuses sageli kõhklusi, raskusi oma mõtetega välja tulemisega. Paraku võivad nii aga paljud head mõtted kuulmata ja kaalumata jääda.

Arengukoht:

  • Pööra tähelepanu, kui palju keegi arutelude käigus räägib. Vajadusel julgusta küsimuste abil konkreetseid inimesi oma mõtteid väljendama.
  • Arenda endas võimet taluda (enda jaoks) ebamugavat pausi. Ei pea iga tekkivat vaikushetke täis rääkima 😉

Mõjutava juhi väljakutsed C-de juhtimisel

Lood vs faktid ja andmed

Kui mõjutav isiksusetüüp on emotsionaalsem ja sotsiaalsem, soovides oma lugude rääkimise oskusega inimesi oma kujutluspilti kaasatõmmata ning inspireerida, siis C-isiksusetüüp on sageli pigem napisõnaline ning eelistab faktipõhist ja süsteemset lähenemist. Nende kahe lähenemise vahel võivad tekkida vastuolud.

Arengukoht:

  • Õpi oma emotsionaalsust pisut ohjeldama ning keskendu konkreetselt ja detailselt faktidest rääkimisele.
  • Ära ilusta fakte või puhu asju suuremaks, kui need on (C-d on väga detailidele keskendunud ning nad leiavad üles vasturääkivused jutus ja andmetes). Ehk ära häma 😉
  • Jälgi, et kõik osapooled alati sõna saavad ja vajadusel aita küsimustega kaasa.

Intuitiivsus vs raskused sotsiaalse dünaamika tajumisel

Tihti tunnevad I-isiksusetüübid ennast just C-inimeste seltskonnas kõige ebamugavamalt, sest nende tavapärane sarm ei tundu nende peal toimivat. Seda ei tasu siiski isiklikult võtta. I-juhil võib olla raske mõista, kuidas C-isiksusetüüp ei mõista teatud olukordades suhtlemisdünaamikat või miks ta ei märka teiste inimeste tundeid.

Arengukoht:

  • Õpi tõlkima meeskonnas toimuvaid grupiprotsesse C jaoks vaadeldavate faktide keelde.
  • Õpi jätma vahele small-talki või ära võta isiklikult, kui sellele ei reageerita või ei mõisteta Sinu soovi õhkkonda naljadega lõbusamaks muuta.

Palju vs vähe sotsiaalset suhtlust

I-juhi jaoks on erinevad sotsiaalsed ettevõtmised võti heaks meeskonnatundeks, kuid C-isiksusetüübi jaoks võib suur suhtlemiskoormus muuta selle vastumeelseks.

Arengukoht:

  • Õpi arvestama, et C-isiksusetüüpi (ja sageli ka S-tüüpi) inimesed ei vaja sama palju sotsiaalset läbikäimist.
  • Hoia tagasi liigse survestamisega inimesi sotsiaalsetes ettevõtmistes kaasa lüüa või inimesi tunnetest rääkima panna.

Spontaansus vs planeeritud ajakava

I-juhid on oma olemuselt pigem paindlikud ja kohanevad muutuvate olukordade ning plaanidega kergesti. Tihti muutuvad ka nende ajakavad vastavalt sellele, mis just parasjagu nende tähelepanu kõige rohkem vajab (või tõmbab). C-de jaoks on aga ajalised kokkulepped ja plaanidest kinnipidamine väga oluline ning ootamatud muutused planeeritud päevakavas häirivad neid päris kõvasti.

Arengukoht:

  • Harjuta ennast esimesel võimalusel muutunud plaanidest teada andma, mitte ära jäta teavitamist viimasele minutile.
  • Kui arutelude käigus tõstatuvad päevakavavälised teemad, siis pigem paku nende arutamiseks uus aeg, et anda C-le vajalikku ettavalmistamisaega.
  • Pööra tähelepanu, et Sinu panus, millest teised (eriti C-d) sõltuvad, ei hilineks kokkulepitud tähtajaks.

Muutused vs plaan

C-dele üldiselt meeldivad kokkulepitud reeglid ja väljatöötatud süsteemid, kuid I-juhid on pisut ettearvamatud ning hea meelega pidevalt uuendaks ja muudaks midagi. I-juhti võib häirida C-de soov püsida planeeritud tegevuskava ja olemasoleva süsteemi juures,  vastumeelsus paindlikkuseks või arendustega kaasatulemise suhtes. C-d vajavad, aga asjadest lõpuni aru saamist, enne kui nad pardale tulevad.

Arengukoht:

   • Ole valmis põhjalikult ja konkreetselt selgitama, mis ja kuidas täpselt muutub.
   • Harjuta end muutuseid kommunikeerides keskenduma kõigele sellele, mis on sarnane ja jääb samaks (kuigi Sinus endas tekitab elevust just kõik see, mis muutumas on).

Tekkis huvi enda tüüpi teada saada? Saad esmase DISC inglise keelse testi teha siin

Lisaks oleme kirjutanud D ehk domineeriva isiksusetüübi, S ehk stabiilse isiksusetüübi ning C ehk analüütilise isiksusetüübiga juhtide väljakutsetest.


Seotud teenused:

Seotud Postitused