värbamine, ametikohaprofiil, tööanalüüs
Avatar
20 veebr. 2018

Mõttekohad, millel peatuda enne värbamisteenuse tellimist

Õigete inimeste leidmine on tänases tööjõuturu olukorras muutumas aina keerukamaks ja ennekõike aeganõudvamaks. Konkreetse vajaduse kaardistamise ja valiku langetamise vahel on hulk etappe – töökuulutuse kujundamine, saabuvate dokumentide analüüs, hindamine, sorteerimine, eelvaliku langetamine, telefoniintervjuud ning äraütlevate kirjade ja tagasiside saatmine. Need kõik on üsnagi tehnilised tegevused, milleks kuluvat aega eelistavad juhid kasutada märksa strateegilisemate tegevuste tarbeks. Seega on tööjõudu vajava ettevõtte seisukohast värbamisteenuse kasutamise peamisteks eelisteks ennekõike ajaline kokkuhoid, aga ka teenusepakkuja põhjalikum ülevaade tööjõuturul toimuvast, kogemused erinevate värbamiskanalitega ning laialdane võrgustik kasutusel olevate andmebaaside näol. Millised on aga olulised märksõnad, mida tuleks silmas pidada, et koostöö värbajaga oleks edukas?

Ootused värbajale ning uuele töötajale

Kui oled otsustanud värbamisteenuse kasuks ja silmapiiril on ka sobiv teenusepakkuja, tasuks esimese sammuna alustada koostööle seatud ootuste sõnastamisest. Mõtle läbi see, kas sa vajad standardset värbamisteenust või ootad Sa värbajalt rohkem paindlikkust ja abi ainult teatud etappides? Kui eesmärgiks on värbamise täisteenus, tuleks kaaluda ka seda, kui kursis sa tahad olla värbamisprotsessiga ning milliste etappide kohta soovid rohkem informatsiooni ja tagasisidet? Samuti kas oled mõelnud sellele, millisteks tööandja mainekujunduse võimalusteks oled valmis täna?

Kui eelolevates koostööd puudutavates küsimustes on selgusele jõutud, tuleks edasi keskenduda juba konkreetsemale – keda me tegelikult vajame? Kas ma tean, millised kompetentsid, väärtushinnangud ja isikuomadused on täna meie meeskonnast puudu, et edukam olla? Kas tänane tööjaotus on toimiv või vajab muudatusi? Kas uue töötaja tööülesanded on selged või pigem ebamäärased?

Teisisõnu tuleks enne teenuse tellimist kindlaks teha, et otsitava ametikoha profiil on selge ning oled valmis sõnastama vastused esmalt nendele küsimustele:

 • Milline on uue töötaja töö eesmärk?
 • Missugused saavad olema uue töötaja ülesanded?
 • Millised on töötaja õigused ja mille eest ta vastutab?
 • Millised ootused on töötaja tegevusele ja käitumisele?
 • Millised oskusi ja kogemusi läheb selles töös vaja?
 • Millised teadmised ja haridus on vajalikud?
 • Mil määral on töötajal otsustusõigust ja kellega tuleb otsuseid kooskõlastada?
 • Milline on töökorraldus?
 • Mida meil on täna uuele töötajale pakkuda (motivatsioonipakett)?
 • Kas ja kuidas on väljaõpe korraldatud?
 • Milline on meie hindamis- ja töötasusüsteem?

Kindlasti on värbajal Sulle veel hulk küsimusi, kuid juba eeltoodule vastuste teadmine on suurepärane algus edukale värbamisprotsessile. Värbaja eesmärgiks on leida üles Sinu ettevõttesse sobivad kandidaadid, kuid ta ei saa seda teha, kui kindlad kriteeriumid ei ole eelnevalt kokku lepitud ning info on puudulik. Tihti kiputakse unustama, et teenust osutab majaväline inimene, kellele Sinu jaoks iseenesest mõistetavad pisidetailid ja infokillud võivad kanda olulist lisaväärtust info koondamisel ja selle edasi andmisel. Teisisõnu tuleks eirata “less is more” põhimõtet ning  lähtuda sellest, et infot olgu pigem liiga palju kui liiga vähe.

Värbamisest saad lugeda rohkem siit

Seotud Postitused