värbamine, tööintervjuu, kandideerimine, töövestlus, tööanalüüs
Hanna Jõgi
20 jaan. 2022

Värbamine – rohkem kui lihtsalt tühja koha täitmine

Värbamine ei ole mitte ainult sobiva inimese leidmine ja palkamine, vaid see on midagi oluliselt laiemat ja isegi tähtsamat. Värbamine hõlmab endas ettevõtte vajaduste kaardistamist. Värbamine on kommunikatsioon. Värbamine on tööandja mainekujundus. Värbamine on müügitöö. Värbamine on otsustamine. Heast värbamisest saab alguse ka töötaja hoidmine.

Värbamine algab sisemisest analüüsist

Sageli on väiksemates ja arenevates organisatsioonides ametikohad kujunenud aja jooksul ning rollid suhteliselt kiiresti muutuvad. Olemasolevad inimesed “lihtsalt teavad”, kes  millega tegeleb. Siiski on aeg ajalt kasulik teha töötajate ülesannetes inventuuri, mida erialaselt nimetatakse tööanalüüsiks.

tööanalüüs, värbamine, töövestlus, tööintervjuu, kandidaat

Eriti on vajalik aga seda teha, siis kui on plaanis uut inimest palgata. Tööanalüüsist tuleb suhteliselt selgelt välja, keda otsima hakatakse ja mida ta tegema hakkab. Praktika on näidanud, et see on kasulik ka olemasolevate töötajate silmis, sest sageli on organisatsioonides palju “halli ala” tööülesannete mõttes ning kaardistamise protsessis saavad paljud rollid oluliselt selgemaks.

Kuivõrd hästi on sinu organisatsioonis teada, millega ühel või teisel ametikohal tegeletakse?

Loomulikult on ettevõttele kasu toimivatest ametijuhenditest, mida on tööanalüüsi tulemusena lihtne koostada või olemasolevaid parandada. Ja ma ei pea toimivana silmas mitte ainult üldist tööülesannete nimekirja, vaid ka eduka töötulemuse kirjeldust. Hea ametijuhend ei ole mitte ainult lepingulisa, vaid töövahend nii juhile, kui praktiline juhend töötajale. Selle abil on võimalik selgelt edastada ootuseid töötulemustele. (Või siis sisutühja ametijuhendi puhul, on tõepoolest tegemist ühe paberiga, mida ilmselt peale allkirjastamist teist korda väga ei vaadata).

Sobivad kandidaadid ei roni aknast ja uksest sisse…

… nad tuleb üles leida. Värbamise vajaduse korral tuleb kindlasti läbi mõelda sobiv kommunikatsioon, et info vakantse koha kohta jõuaks õigete inimesteni. Meie juurde jõutakse sageli peale ebaõnnestunud värbamist ning ollakse rahulolematud iseseisvalt saadud kandidaatide “saagi” üle ning siis tehakse nende seast valik, mis võib paraku kurvalt lõppeda või kalliks maksma minna.

Probleem on sageli selles, et teave pole sobivate inimesteni isegi jõudnud. Sõltuvalt ametikoha eripärast on võimalik aimata, milliseid inimesi ametikoht võiks huvitada ning lähtuvalt sellele valida ka kanalid. Samuti tuleb mõelda, kuidas kuulutused kõnetaksid sobivaid inimesi ning siis valida sellele vastav kujundus. Näiteks tavapärased tekstilised kuulutused ei kõneta nooremaid inimesi ning nende jaoks jäävad liiga igavad tööpakkumised sageli nähtamatuks. 

Otsida ideaali, kuid kohaneda reaalsusega

Lõppude lõpuks ei ole siiski oluline kandideerivate inimeste suur arv ehk kvantiteet, vaid see, et nende kandidaatide seas oleks just organisatsioonile sobivaid kandidaate võimalikult palju ehk kvaliteet. Ja just siin tuleb mängu eelnevalt kirjeldatud võimalikult detailne ettekujutus sellest, keda otsima hakatakse.

“Lõks” kuhu värbamisel tihti astutakse, on teadmatus. Sageli on vaid umbmäärane ettekujutus mõnest olulisemast tööülesandest ja ehk ka ametinimetus, kuid puudub nägemus, milliste teadmiste, oskuste, kogemuste, suhtumise ja isikuomadustega inimene sellele ametikohale sobib või keda vajatakse. Hea stardipunkt on see, kui ettevõtes teadvustatakse, keda vaja on, kes sobib meeskonda ning millised ootused uuele inimesele saavad olema.

See ei tähenda seda, et kui tuleb suurepärane kandidaat, kes ei vasta esialgsele visioonile, siis tuleb tema nina ees uks kinni lüüa. Sellises olukorras oleks õigem kohandada töö vastavalt inimesele ja leida parim lahendus tema erinevate kompetentside rakendamiseks organisatsioonis. Tänasel päeval ongi tööandjate jaoks personalijuhtimises üks oluline märksõna – kohanemine.

Töövestlus – vastastikune sobivuse hindamine

Tuleb aru saada, et värbamine ei ole ainult tööandja jõupositsioon ning sama suur otsustusõigus on tööle kandideerijal. Intervjuuks tasub ettevalmistada olulised küsimused, mida töölesoovijatelt küsida. Pole üldse paha küsida vähemalt ühes voorus erinevatelt inimestelt täpselt samu küsimusi, nii on hiljem oluliselt lihtsam erinevaid kandidaate võrrelda ja nende hulgast valikuid teha.

Samas hea vestlus ei ole ainuüksi kandideerijalt küsimuste küsimine, vaid ka omavahelise sobivuse väljaselgitamine ja enda organisatsiooni tutvustamine ning hea töökoha “müümine”. Seda selleks, et kandidaat saaks teha õigeja teadliku valiku. Samas ei saa minna ka teise äärmusesse ning keskenduda vestlusel peamiselt ettevõtte tegevustest, tugevustest, plaanidest, ajaloost vms rääkimisele (näiteks sest lihtsalt küsimusi ei tule pähe).

tööintervjuu, tööandjamaine, värbamine, töövestlus

Värbamise teenust osutades saame palju tagasisidet kandidaatidelt (nii nendelt, kes osutuvad valituks, kui neilt, kes ei osutu) – et läbiviimine eristub teistest konkurssidest, kus nad on osalenud  ning tänu sellele, et kogu protsess ja vestlused on läbimõeldud, on nad saanud meeldiva kogemuse.

Värbamine on ka mainekujundus

Ettevõtted on hakanud järjest paremini mõistma, et see milliseid kandidaate nad kuulutustele saavad, on otseselt seotud, milline maine on neil kui tööandjatel. Seega on värbamine alates suhtumisest oma töötajatesse, selgetest ootustest, töökuulutustest kuni töövestlusteni ka tööandaja mainekujundus ja ettevõtte müügitöö.

Üks suurimaid mainekujunduslikke vigu, mida tööpakkuja teha saab, on see kui kandidaadite soovid ettevõttesse tööle asuda, lähevad kui musta auku. See, kuidas organisatsioon käitub nende inimestega, kes protsessis valituks ei osutunud, on sama oluline, kui hea valiku tegemine. Kogemus näitab, et liiga sageli jäetakse CV-d saatnud inimestele isegi vastamata või siis venitakse protsessiga lihtsalt liiga kaua (ja tihti kaotatakse nii ka endale sobivad kandidaadid).

On täiesti mõistetav, et väiksemates organisatsioonides ei ole sageli aega ega vahel ka teadmisi heal tasemel värbamise läbiviimiseks. Õnneks ei pea seda iga hinna eest ise tegema 😉

Kui soovid, et aitaksime heade inimeste leidmisel või tööandja brändingu teemadega, siis võta julgesti ühendust!

 


Seotud teenused

Seotud Postitused