Erinevad isiksusetüübid meeskonnas
Triin Paavo
15 sept. 2020

Erinevad isiksusetüübid meeskonnas – miks oluline teada?

Kas kujutate ette, kui palju vähem oleks suhetes konflikte, kui inimesed teaksid enda ja ka teiste isiksusetüüpe? Isiksusetüüp mõjutab elu kõiki tahke. Olgu selleks meie tehtavad valikud, meie suhtlusstiil, kuidas me reageerime ja käitume erinevates situatsioonides jne. 

Oluline on rõhutada, et ei ole häid ega halbu isiksusetüüpe, nad on lihtsalt erinevad. Isiksusetüüpide tundmine aitab meil mõista, miks suhtluspartner ühel või teisel viisil käitub ning annab võimaluse olukordadele efektiivselt (ja loovalt) läheneda. Loomulikult on kõige mugavam suhelda endaga sama isiksusetüüpi oleva inimesega, kuid elus ja eriti tööelus ei saa me valida, kellega suhtleme – me peame õppima kõikide isiksusetüüpidega suhtlema. Mõistmine, kuidas erinevad isiksusetüübid meeskonnas toimivad aitab meil säilitada rahulikku õhkkonda ka hetkedel, kui me ei mõista vastaspoole käitumist ning veel vähem kiidame seda heaks. 

Nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid isiksusi. Osad meist on oma olemuselt ja suhtlusmaneerilt väga otsekohesed ja konkreetsed, teised on jällegi pehmed ja ümarad, jõudes tihti suhtluses olulise teemani ümber nurga ja suure ringiga. Ja just suhtlemine on see aspekt, kus meil on isiksusetüüpide teadmisest ja teadvustamisest kõige rohkem kasu saada. 

Isiksusetüüpide määratlemiseks on olemas arvukalt erinevaid teste ja meetodeid. Testide tulemusi analüüsides saab isiksusetüübid jaotada 4 põhikategooriasse ning erinevate käsitluste tulemusi saab edukalt ka omavahel võrrelda ja vastavusse panna. Nagu elus ei ole kõik must-valge, siis ka isiksusetüüpide puhul on tihtilugu tegemist kombinatsiooniga mitmest. Võib ka juhtuda, et inimene on eraelus pigem ühte tüüpi ning tööalaselt väljendub tal hoopis teine isiksusetüüp. Antud teemakäsitluse raames oleme keskendunud eelkõige DISC isiksusetüüpide raamistikule. 

Tagasiside ja rollijaotus

Juhina on eriti oluline isiksusetüüpe mõista, kuna sellest teadmisest tulenevalt on võimalik kohandada enda lähenemist igale töötajale. Erinevatele isiksusetüüpidele mõjub motiveerivalt erinev käitumine. Kui näiteks “punasele” tüübile on eelkõige olulised konkreetsed eesmärgid, tulemused ja konkreetsus, siis tagasisidet andes on vaja nendele punktidele ka keskenduda. See isiksusetüüp ootab väga konkreetset ja faktipõhist tagasisidet. Teisalt näiteks “rohelise” tüübi jaoks on olulised suhted, protsessi sujuvus ja hea meeskonnavaim, seega temale antav tagasiside täpselt sama töö eest peaks eelkõige käsitlema saavutusi nö pehmemas võtmes. 

Lisaks on mõistlik ka meeskonna ja rollide määramisel arvestada inimeste isiksusetüübist tulenevate loomulike tugevuste ja oskustega. On ju teada, et meile meeldib teha neid asju, milles ennast tugevalt tunneme ja mida oskame. Seega ei ole mõtet uue projekti raames suruda introverdist analüütikut projekti pressiesindajaks, kuigi ta võib numbrilise poole pealt kõige rohkem teada. See viiks lihtsalt tema kiire stressitaseme tõusuni ja läbipõlemiseni. 

Soovitame mõelda läbi oma meeskonnas esinevad isiksusetüübid ning kõrvutada need meeskonna rollijaotusega. Kuna kõik inimesed töötavad efektiivsemalt ja suurema naudinguga tehes midagi, milles nad ennast hästi ja mugavalt tunnevad, siis tuleb sellele ka tähelepanu pöörata. Mõeldes enda meeskonna peale, siis kas Sinu kollektiivis on rollid vastavuses isiksusetüüpidega?

Meeskonda luues peab juht arvesse võtma, et meeskonda oleks vaja nii ideede genereerijaid kui ka nende elluviimisega toime tulevaid inimesi. Seega ei ole mõistlik enda ümber meeskonda luues keskenduda ainult sellele, kellega juhil on mugav ja lihtne suhelda ja koostööd teha, vaid esindatud võiksid olla võimalikult paljud erinevad isiksusetüübid, kes omavad erinevaid tugevusi. Ning juhi roll on seejärel kõigi meeskonnaliikmete isiksusetüüpe teadvustades nendes parim esile tuua. Igal isiksusetüübil on omad tugevused ning need karakteristikud vaid rikastavad meeskonda ja loovad aluse ettevõtte edukaks toimimiseks. 

Seega ettevõtte seisukohalt on kasulik, kui meeskonnas on erinevat tüüpi inimesed. Igal isiksusetüübil on omad tugevused ning teatavasti erinevused rikastavad kollektiivi ning tööülesannetele lähenedes saab ära kasutada meeskonnaliikmete individuaalseid tugevusi. Sest lõppude lõpuks nende individuaalsete eripärade ja tugevuste pärast inimene sinna meeskonda üldse võetud sai. Kui tunned, et vajad abi oma meeskonna isiksusetüüpide kaardistamisel ja meeskonnatöö efektiivsuse tõstmisel, võta meiega julgesti ühendust

Seotud Postitused