meeskond, koostöö
Marili Varjund
4 jaan. 2017

Kuidas luua meeskonnas suuremat „meie“ tunnet?

Olles kokku puutunud nii mitmete ja erinäoliste meeskondadega, siis tuleb kahjuks tõdeda, et väga paljud tiimid paraku ei tegutse koostöiselt ja ühtsena.  Ometi töötatakse ju ühise eesmärgi nimel. Isegi kui alustav meeskond võib alguses olla koostöisem  ja motiveeritum, siis mõne aja möödudes hakkab „meie“ tunne kaduma ning ebakõlad on lihtsad tekkima. Puudu jääb omavahelisest suhtlemisest ning igaüks hakkab ajama oma „rida“. Mida sellisel puhul teha ning kuidas parandada meeskonnas omavahelist koostööd?

5 tegevust „meie“ tunde loomiseks

Iga tugev tiim koosneb tegelikult inimestest, kes erinevad üksteisest oma tausta, kogemuste, teadmiste ja oskuste poolest. Mida mitmekülgsem on meeskond, seda edukam ta on. See omakorda teeb aga väljakutsuvaks just selle „meie“ tunde tekkimise. Erinevad isiksused, igal ühel oma nägemused, põhimõtted, soovid ja vajadused. Siin tuleb esile juhi roll ja tema oskus sellist meeskonda juhendada. Öeldakse ju, et meeskond on tihti oma juhi nägu ning nii see kipub ka enamasti olema. See, kuidas ühiselt toimida ja edasi liikuda, sõltub paljudest aspektidest ning siin on juhile mõned nõuanded ja tegevused, mida meeskondadega koos rakendada:

Selgitada välja ja sõnastada ühised meeskonna väärtused – enamasti on see kõige alus ning ka peamine põhjus, miks tihti meeskonnad ei toimi. Kui me ei tea, millised on meie kõigi ühised põhiväärtused ning milline meeskond me tahame olla, siis on raske ka liikuda samas rütmis. Väärtuste väljaselgitamise protsess omakorda annab võimaluse tiimiliikmetel üksteist paremini tundma õppida, mis on omakorda suureks väärtuseks.

Panna paika ühised mängureeglid – kokkulepete tegemine, nende sõnastamine ja nendest kinni pidamine on taas üks samm paremuse poole. Kui meil on reeglid, millest kõik on teadlikud ning vajadusel saame sõbralikult neid ka üksteisele meelde tuletada, siis kindlustab see meeskonnas tunde, et me oleme võrdsed ja järgime seda, mida lubatud.

Rääkida ühistest eesmärkidest ja visioonidest – kui meeskonnal puudub selge arusaamine kuhu liigutakse või veel halvem igaüks mõistab eesmärki erinevalt, siis on see justkui peaga vastu seina jooksmine. Iga juht peaks leidma aega selleks, et hoida oma meeskonda aktuaalse infoga kursis ning üheskoos rääkida tulemustest ja eesmärkidest. Mida rohkem Sinu tiim teab asjadest, seda paremini on nad motiveeritud tegema ka koostööd.

Luua avatud õhkkond – see, kui me saame rääkida vabalt, julgelt ja avatud kaartidega, siis on see kõige parem viis probleemide ennetamiseks. Kõige suuremad pinged pea igas organisatsioonis tekivad mitte-suhtlemisest – ei julgeta rääkida probleemidest, oma mõtetest ja ideedest, sest enamasti saadakse „vastu päid“ või siis materdatakse kõik ettepanekud maha. Juhina saad näidata eeskuju ning luua selline õhkkond, et asjadest räägitakse julgelt ning kõik ettepanekud ja ideed on teretulnud. See jälle kindlustab Sinu meeskonnas koostöisema õhkkonna ja parema suhtlemise omavahel.

Panusta oma meeskonda – enamasti kui on meeskonnaga probleeme siis nähakse lahendusena meeskonnakoolitust. Siinkohal ütleks, et hea mõte, aga enne tuleks välja selgitada mis on see, millega tegeleda tahetakse. Igasugune meeskonnakoolitus ei pruugi sobida ja võib teinekord tuua pigem kahju kui kasu. Selleks oleks hea märgata ja tajuda, mis valesti. Kui ise sellega päris hakkama ei saa, siis kindlasti kasuta spetsialistide abi, kes aitavad näha asja väljastpoolt. Kindel on see, et eesmärgistatud koolitused ja muud ühisüritused, kuhu on kaasatud meeskond, on alati kasulikud paremaks koostööks ja “meie” tunde tekkimiseks.

Ei ole vahet kas meeskond on suur või väga väike, „meie“ tunne on igal juhul oluline, et töötajal oleks hea tunne hommikuti tööle tulla ja soov panustada oma tiimi. See on aluseks iga meeskonna paremaks ja tulemuslikumaks omavaheliseks koostööks. Kui juhtud tundma, et Sinu meeskonnas ei ole või on kadumas see „meie“ tunne, siis ole tark seda märkama ja sellega tegelema.

“Kokku tulemine on algus. Kokku hoidmine on edasiminek. Koos töötamine on edu.”
-Henry Ford-

Loe ka meie omavahelise koostöö (p)arendamise töötoast siit ning huvi korral võta julgesti ühendust.

Kaanepilt by Freepik

Seotud Postitused