Diana Paabel
10 jaan. 2023

Personalivaldkonna fookus aastal 2023

Alates kümnendivahetusest on meil olnud ülemaailmne pandeemia, millele järgnes sõda ja nüüd võimalik et ka majanduslangus. Selle aja jooksul on personalijuht muutunud organisatsioonide jaoks sama oluliseks kui finantsjuht finantskriisi ajal. Mis on aga need aktuaalsed teemad, millele tuleks praegust olukorda arvestades personalivaldkonna fookus aastal 2023 suunata?

Töötajakeskne lähenemine

Soovides muutusi personalijuhtimises, tasub endalt esimese asjana küsida: “millist sõnumit soovid edastada oma praegustele ja tulevastele töötajatele?”

2023. aastal on üks kõige kardetavam teema prognoositava majanduslanguse võimalik mõju personalivaldkonnale. Kuna see langeb kokku ka talentide nappusega, nõuab see juhtidelt teistsugust ja miks ka mitte – julgemat lähenemist. Nüüd on aeg mil näidata, et Sulle lähevad Sinu töötajad korda ja see peaks olema sõnum, mida ka teod toetavad.

Töökorraldus ja paindlikkus

2023. aasta üheks suurimaks personalivaldkonna teemaks on kaugtöö jätkuv kasv. Samas on päevakorras ka küsimus, kas organisatsioonide juhid mõtlevad Covidi-eelse mõtteviisi juurde tagasi pöördumise peale: kus, millal ja kuidas tööd tehakse.

Nüüd, mil paljud ettevõtted on kokku puutunud hübriidtööga, on väga oluline vaadata olukorrale otsa ja esitada selliseid küsimusi nagu: Mis töötab? Mis ei tööta? Kas ollakse rohkem või vähem produktiivsed/agiilsed töötades eemalt või kontoris? Kas töökorralduste muutmine toob kaasa töötajate lahkumise? Kas töötaja eraelu on tähtis? Kas tööelu ja eraelu ei ole enam nii lahus?

Need on tähtsad küsimused ja neile vastamine nõuab andmeid, koostööd ja katsetamist. Vastused kujunevad tõenäoliselt välja aja jooksul ja muudavad tööelu aastateks. See on personalijuhtide võimalus juhtida organisatsiooni tulevikku, mis on kohandunud hübriidtööga ja mis muudab töötajate kaugtöö lihtsamaks.

Töötajate hoidmine

Personalijuhtide fookus on kahtlemata keskendumine töötajate hoidmisele. Üha enam ettevõtteid mõistavad kui palju tõhusam on investeerida olemasolevate töötajate hoidmisse, kui pidevalt uute töötajate värbamisse ja otsast peale koolitamisse.

Töötajate hoidmine ja arendamine on investeering, milleks tuleb personalistrateegia viia kooskõlla ettevõtte üldise strateegia ja eesmärkidega. Keskendudes positiivse töökeskkonna loomisele ollakse konkurentsivõimelised, kuna töötajad valivad tööandjaid järjest enam õppimis- ja arenguvõimaluste ning hea töökeskkonna järgi.

Pakkudes oma töötajatele koolitusprogramme ja mentorlusvõimalusi, aitate edendada keskkonda, mis keskendub tulemuslikkusele ja inimestevahelistele positiivsetele suhetele. Teadmised viivad isikliku ja tööalase arenguni, mis on eeliseks ka ettevõtetele.

Töötajate vaimne tervis ja heaolu

Töötajate heaolu teema on aktuaalne ka aastal 2023 ning vaimse tervisega seotud tabude vähendamine võiks olla jätkuvalt (personali)juhtide fookuses. Rääkides vaimsest tervisest, tuleb järjest rohkem panna rõhku läbipõlemise ennetamisele ja vältimisele.

Tähelepanu töötajate vaimse tervisele on saamas ka üheks teguriks tööandjate väärtuspakkumises, mida kandideerijad töökohta valides hindavad. Tööandja vaates tasub läbi mõelda, kuidas pakkuda töötajatele vajalikku tuge. Palju vajalikku ja kasulikku infot ja abi leaiab peaasi.ee lehelt. Näiteks: Milline peaks olema vaimse tervise tegevuskava töökohal? Või millised on erinevad vaimset tervist toetavad tegevused töökohal.

Samas võib alustada ka töötajatele vahetult stressijuhtimise teadmiste ja praktiliste oskuste andmisega.

Maksusoodustuse kasutamine tervise- ja spordikuludeks

Tööandjad saavad võimaldada oma töötajatel kasutada teenuseid, mis tagavad inimesele parema tervise ja seeläbi suurendavad produktiivsust ning mille osas kehtib tööandjale maksuvabastus. Maksuvabastus on kehtinud juba 2018. aastast, kuid millegipärast kardab suurem osa ettevõtetest seda kasutada oma töötajate tervise ja heaolu parandamiseks.

Kurb statistika Eesti tööandjate kohta ütleb, et vaid 5% tööandjatest kasutasid 2021. aastal võimalust katta aastas kuni 400 euro ulatuses töötaja teatud tervisekulutusi. Võib öelda, et tegemist on soodsa võimalusega anda oma töötajatele sõnum, et neid väärtustatakse, mille paljud tööandjad kasutamata jätavad.

Aasta algus on hea aeg mõelda, millele suunata oma fookuse sel aastal? Vahel on abi sparringupartnerist, kellega sel teemal mõtteid vahetada. Võta meiega ühendust, kui tunned, et vajad abi oma personalijuhtimise prioriteetide seadmisega aastal 2023.


Seotud teenused

Seotud Postitused