tööjõu voolavus, töötaja lahkumine, töötajate hoidmine, lahkumisvestlus
Hanna Jõgi
28 veebr. 2023

Märgid, mis näitavad, et mõni Su töötaja mõtleb lahkuda? (+test)

Iga töötaja lahkumine mõjutab otseselt meeskonna tulemuslikkust ja seeläbi organisatsiooni edukust. 

Inimeste liikumine on tänapäeva töömaastikul igati tavapärane.  Aga paraku tuleb töötaja lahkumine juhi jaoks sageli ootamatult ja tihti ebamugaval hetkel.

On igati loogiline, et kui Sa oled panustanud inimese arengusse ja välja õpetamisse, meeskonna ülesehitamisse ja ta teeb oma tööd hästi, siis Sa ju tegelikult ei taha, et ta ära läheks. Rääkimata sellest, kui kalliks läheb uue töötaja leidmine, väljaõpetamine, tegemata jäänud töö, langev tööefektiivsus või moraalne mõju meeskonnale. 

Üheks tüüpiliseks HR mõõdikuks või KPI-ks on töötajate voolavus. Mõõdetakse nii üldist tööjõu voolavust ning selle kõrval ka vabatahtlikku tööjõu voolavust. Vabatahtlik voolavus on suhtarv, mille puhul arvutatakse omal soovil lahkunud töötajate protsent keskmisest töötajate arvust ning loomulikult on tööandjal soov seda võimalikult madalal hoida.

Põhjuseid võib olla erinevaid, miks Sinu võtmemängija võib kaaluda töökohavahetust. Kuid paraku kui lahkumisavalduse paber on laual või inimene on lisanud enda profiilile #opentowork, siis võib juba olla hilja tegutseda. On palju asju, mida saab ennetamiseks teha, eeldusel et oled olnud piisavalt tähelepanelik, et õigeid märke silmas pidada. 

Kas on võimalik ette näha, et Su hea töötaja võib tahta lahkuda? 

Vastus on “jah”.  

Timothy M. Gardner, Chad H. Van Iddekinge ja Peter W. Hom avaldasid Journal of Management ajakirjas artikli, kus võtsid kokku oma akadeemilise uurimistöö tulemused näitajatest, mis ennustavad töötaja vabatahtlikku lahkumist. Nad kaardistasid uuringu esimeses etapis algselt üle 900 vaadeldava käitumise, millest jõudsid esmalt 116 ja sealt uuringu protsessi lõpuks 13 näitajani, mis ennustavad kõige enam töötaja kavatsust lahkuda. 

Loomulikult on hindamine subjektiivne ja mõjutatud hindajapoolsest hoiakust konkreetse inimese suhtes ning on veel mitmeid mõjureid, mis määravad lõpliku otsuse, kuid küsimustik annab hea raamistiku, milliseid märke töötajate puhul jälgida. See aitab usutavasti ennetada nii mõningaidki probleeme seoses töötajate vabatahtliku voolavusega. 

Nende loodud 13 väitega lühike küsimustik võib anda vastuse, kas on oht, et keegi Sinu meeskonnaliikmetest võib mõelda lahkumisele. Uuringu autorite hinnangul lahkub töötaja, kelle vastuste keskmine on 1-5 skaalal (üldse ei ole nõus…täiesti nõus) üle 4,2, kaks korda suurema tõenäosusega 12 kuu jooksul, võrreldes keskmise töötajaga. 

Vastuste tulemustest lähtuvalt saab otsustada, kas on vaja hakata mõtlema, kuidas inimene organisatsioonist positiivselt välja juhtida ja hakata aegsasti tegelema uue töötaja otsimisega või mõne olemasoleva inimese uude rolli väljaõpetamisega, et ühe inimese lahkumise ja uue tulemise vahele ei jääks suurt lünka? Või kui tegemist on nii väärtusliku “mängijaga”, siis hakata tegutsema selle nimel, et tema lahkumismõtted muutuksid sooviks jääda. 

Vastates järgmistele küsimustele saad teada, kas märgid inimese käitumises ennustavad, et ta võib olla aasta jooksul lahkumas. 

Test - kas töötaja plaanib lahkuda

Järgnevatele väidetele vastates mõtle konkreetsele töötajale ja tema käitumisele viimase paari kuu jooksul, kelle osas soovid saada aimu, kas tal võivad olla peas organisatsioonist lahkumise mõtted.

1. 
Tema töö efektiivsus on langenud rohkem kui tavaliselt

2. 
Ta on käitunud tavapärasest vähem meeskonnamängijana

3. 
Ta on töösse panustanud tavapärasest sagedamini minimaalsel määral

4. 
Ta on panustanud tavapärasest vähem juhile meelejärgi olemisse

5. 
Ta on tavapärasest vähem olnud valmis panustama pikaajalistesse projektidesse

6. 
Tema suhtumine on muutunud negatiivses suunas

7. 
Ta on tavapärasest vähem pingutanud ja olnud vähem motiveeritud

8. 
Ta on tavapärasest vähem olnud keskendunud tööga seotud asjadele

9. 
Ta on tavapärasest sagedamini väljendanud rahulolematust oma olemasoleva töö suhtes

10. 
Ta on tavapärasest sagedamini väljendanud rahulolematust oma juhi suhtes

11. 
Ta on tavapärasest sagedamini lahkunud töölt varem

12. 
Ta on kaotanud entusiasmi seoses organisatsiooni missiooniga

13. 
Töötades klientidega/koostööpartneritega on ta on näidanud üles vähem huvi kui tavaliselt

Name
Email


Kui said tulemuse, mis viitab, et pead hakkama tegelema uu(t)e inimes(t)e otsimisega või hoopis põhjalikumalt mõtlema töötajate rahulolu tõstmise ja lahkumiste ennetamise peale, siis võta meiega julgelt ühendust ning aitame Sul parima taktika olukorra lahendamiseks välja mõelda.


Seotud teenused

Seotud Postitused