kaasaegne motivatsioonipakett
Marili Varjund
2 juuni 2022

Milline võiks olla üks kaasaegne motivatsioonipakett?

Tänasel tööturul on pall töötaja käes ning oma heade spetsialistide hoidmiseks ja väärtustamiseks tuleb ajaga kaasas käia. Mitmed hüved nagu spordikompensatsioon või tasuta kohv ja värsked puuviljad on pigem juba „must be“, mitte enam motivatsioonipaketi osad. Töötajad väärtustavad üha enam paindlikkust, oma aega ja tervist ning personaalsemat lähenemist. Kui leiad, et oleks aeg oma inimeste motivatsioonipakett üle vaadata, siis järgnevalt anname Sulle kolm vihjet. 

Panusta oma töötajate tervisesse

Tervis on meie kõige hinnalisem vara, mis mõjutab igapäevaselt meie funktsioneerimist nii füüsiliselt kui vaimselt. Selleks, et saaks olla ka täisväärtuslik töötaja on vajalik hoolitseda oma tervise eest ning siinkohal tuleb esile ka tööandja panustamise võimalus. 

Viimastel aastatel on jõudsalt kasvanud tööandjate seas tervisekindlustuse* pakkumine hüvena. Kindlustus aitab eelkõige saada kiiremini arstiabi, kuna töötajal on võimalus kasutada eriarstide tasulist teenust riikliku kindlustuse kõrval. Lisaks annab see võimaluse kasutada selliseid teenuseid, mida üldjuhul kõrge hinna tõttu kiputakse vältima või edasi lükkama, nagu näiteks psühholoogiline nõustamine ja hambaravi. 

Huvi tervisekindlustuse hüvitamise kohta on näidanud üles ka töötajad, tuues seda välja ettevõtete rahulolu- ja tagasiside uuringutes. See näitab, et inimesed üha rohkem hindavad oma tervist ja selle eest hoolitsemist. Kui seda väärtustab ka tööandja, siis võid kindel olla, et seda hinnatakse ka töötajate poolt kõrgelt. Mida parema tervisega on ka su töötaja, kes ei võta liiga tihti haiguspäevi, seda kasulikum on see kokkuvõttes ka ettevõttele. 

*Alates 1. jaanuarist 2018 on tööandjal võimalik ilma täiendavate maksukuludeta panustada töötajate tervise edendamisse kuni 400 € aastas (100 € kvartalis) iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib eeldusel, et tööandja on võimaldanud tervisekindlustust kõigile ettevõtte töötajatele. Lisainfot soovitame otsida erinevate kindlustusfirmade kodulehtedelt.

Paku paindlikkust ja lisapuhkuseid

Tervise kõrval mitte vähemtähtsamad on nii paindlikkus kui kõikvõimalikud lisapuhkused, mida töötajad tähtsustavad. Paindlikkust oodatakse nii tööaja kui koha suhtes. Loomulikult on ametikohti, kus seda rakendada ei saa, kuid, kui need kõrvale jätta, siis paindlik töö on parim võimalus töö- ja eraelu ühildamiseks. Elame ajastul, kus mõtteviis, et töötamine on elu mõte, on kadumas. Uued generatsioonid on eriti seda meelt, et töö on vaid vahend elamiseks ning seda enam on edukamad need ettevõtted, kes seda mõtteviisi toetavad. See, kui sa saad ise valida oma töötegemise viisi, aja ja koha, annab palju vabadust ning tegelikult ka motiveerib. Läbi selle saab töötaja olla ka efektiivsem ja tulemuslikum. 

Lisaks paindlikkusele on motivatsioonipaketi üha populaarsemaks osaks kindlasti ka lisapuhkuste võimalus põhipuhkuse kõrval. Mida rohkem on töötajal võimalus reaalselt puhata ja end välja lülitada ning veeta aega kas perega või kasutada seda aega enesearenguks, seda õnnelikum ja tulemuslikum saab ta olla ka oma töös. Lisapuhkust on rakendatud erinevates ettevõtetes näiteks laste koolivaheaegadel või siis antakse töötajal endal valida selleks sobivaim ajavahemik. Samuti on lisapuhkuste kõrval väärtuslikud ka näiteks üksikud tervise-või enesearengupäevad.

Personaliseeri nii palju kui võimalik

Inimesi motiveerivad väga erinevad asjad. Võidukäiku teevad motivatsioonipaketid, mis on personaalsed ja lähtuvad iga töötaja reaalsetest huvidest ja motivaatoritest. Kui üht töötajat motiveerib see, et ta saab spordikompensatsiooni, siis teist töötajat võib see jätta täiesti külmaks. Valiku küsimus on siin see, kas ettevõte kehitab selle peale õlgu ja ütleb, et enda asi või siis uurib alternatiivi, mis oleks samaväärne pakkumine selle asemel. 

Loomulikult me ei saa rääkida nt mitmesaja töötaja puhul väga individuaalsetest pakettidest ning arvestada tuleb ka võrdsust, kuid alati saab mõelda alternatiividele, kui töötaja tõesti ei huvitu pakutavast hüvest ning seda ei kasuta. 

Meeskondades, kus individuaalsemad paketid tulevad kõne alla, siis seal on ikkagi esmatähtis töötajaga rääkida ning küsida otse, mis on need asjad, mis teda päriselt kõnetavad ja motiveerivad. Iga töötaja tahab tunda end väärtustatuna ning vähim, mis selleks teha saab on tema motivatsiooni ja ootuste vastu huvi tunda ning seejärel neid ka realiseerida.

Kuidas jõuda hea motivatsioonipaketini?

Soovitus on teha oma tänase motivatsioonipaketi kaardistus ning vaadata otsa sellele, mis on iganenud ja mida annaks juurde mõelda. Sellele võiks eelneda ka väike küsitlus töötajate seas nende ootuste kohta ning selle tulemusena mõelda ettevõtte võimalustele. Oluline on luua süsteem, mis aitaks kõiki erinevate tasemete juhte, et oleks võimalikult lihtne neid motivatsioonipakette koostada ja töötajatele võimaldada.

Individuaalsete pakettide jaoks tasub kindlasti teha üks-ühele vestlused, mille käigus personaalsed ootused välja selgitada. Inimesed on üha teadlikumad oma väärtustest ja nö turuhinnast. Kui töö meeldib ja inimene on selles juba piisavalt pädev, siis paratamatult hakkavad puhtalt töö meeldivuse kõrval mängima rolli kõik pisemadki märgid, mis näitavad üles hoolivust ja väärtustamist töötaja suhtes. 


Kui tunned, et vajaksid veidi kõrvalist abi enne kui hakkad motivatsioonipakette uuendama, siis võta kindlasti ühendust ja saame olla Sulle abiks. 

Seotud teenused

Seotud Postitused