töö- ja eraelu tasakaal
Kristel Napritson
12 mai 2020

Töö- ja eraelu tasakaalu olulisus

Tänapäeva kiires elutempos on üha enam hakatud tähelepanu pöörama töö- ja eraelu tasakaalule. Töö on olnud alati üks osa elust, läbi mille on võimalus teenida raha, et katta inimese põhivajadusi. On teada, et varasemalt seoti ennast ühe töökohaga terveks tööeluks. Nüüd on, aga tavapärane, et ametikohta või ettevõtet vahetatakse sagedamini. Soovitakse kogeda võimalikult palju, et omandada teadmisi ja oskuseid. Tööd ei võeta enam kui lihtsalt “kaheksast-viieni töö”, vaid tööl peab olema tähendus ja eesmärk. Seejuures ei tohi unustada tasakaalu hoidmist töö- ja eraelu vahel. Töö- ja eraelu tasakaalu olulisus on iga inimese jaoks erinevalt mõistetav. Miks on üldse töö- ja eraelu tasakaal oluline? Kuidas annab seda mõjutada ja mida teha, et saavutada tasakaal?

Värbamisega ligi 20 aastat tegelenud Charles Trivett toob välja alljärgnevad viis olulist põhjust, miks tasakaal on oluline. Autor rõhutab, et nii töö-, kui ka eraelu on olulised ning kumbagi poolt ei tohiks unarusse jätta.

Tasakaal on oluline, et säilitada:
 • Vaimne tervis

Pidev surves olek tekitab vaimset stressi, mis on aluseks läbipõlemisele. Tuleb pöörata tähelepanu, et tehtav töö oleks jõukohane ning eesmärgid paigas. Maailma Terviseorganisatsioon toob välja, et negatiivne vaimne stress tekitab psüühikahäireid. Samuti võivad sellega kaasneda kurvameelsus, unetus, kiire ärritumine ja efektiivsuse langus.

 • Füüsiline tervis

Tasakaalus toitumine ja füüsiline aktiivsus on vajalikud, et terve olla. Õiged toitained virgutavad keha ja annavad jõudu füüsiliseks aktiivsuseks. Füüsiline aktiivsus ei pea olema raske treening vaid ka jalutuskäigust värskes õhus võib palju kasu olla. Peale aktiivset tegevust on aju puhanud ja keha väsinud, mis omakorda aitavad kaasa paremale unele. Öeldakse ju, et terves kehas, terve vaim.

 • Produktiivsus

Palju tunde kontoris ei tähenda, et töötaja on produktiivne. Teinekord võib paindliku tööpäeva võimaldamine muuta töötaja mitu korda produktiivsemaks, kui kellast-kellani füüsiliselt kohal olemine. Ka uuringud näitavad, et need, kellel on töö- ja eraelu püsivalt tasakaalus, on palju produktiivsemad.

 • Lai silmaring

Kogemused suurendavad silmaringi ning oluline on kogeda ka väljaspool tööd. Mitmekesisus rikastab ning lai silmaring avab rohkem uksi. Kas pole mitte hea tunne, kui oled erinevate teemadega kursis ning oskad kaasa rääkida, mitte ei pea piinlikkust tundma, kuna teemad on võõrad. Töövestlustel küsitakse tihti hobide kohta just tagamõttega saamaks teada, millest inimene huvitub ning milliseid kogemusi ja teadmisi on tal jagada. Selle põhjal püütakse ka aru saada, kuidas inimene maandab oma tööstressi. Pingete maandamine on jällegi vajalik, et vältida läbipõlemist.

 • Rahulolu eluga

Sul on ainult üks elu. Aega ei saa tagasi keerata ning ilmselt ei soovi keegi vanaduses avastada, et elu on läinud mööda. Tehke seda, mis teeb teid õnnelikuks!

Tasakaal, kui rahulolu alus

Eelnevalt tõin välja, et varasemalt veedeti kogu tööelu ühe tööandja juures. Oluline oli stabiilsus, töötajate lojaalsus oli kõrgem ning töötaja võis täita omale võetud tööülesandeid terve tööelu. Praegu on üsna tavaline, et töötajad soovivad rohkem omada kontrolli protsessi üle ning kui tegevus ennast ammendab, otsitakse uus väljakutse. Samuti on oluline, et tööl oleks tähendus ning soovitakse pakkuda ettevõttele lisaväärtust. Nii tööturule sisenejad, kui ka juba töötavad inimesed ootavad, et tööandjad oleksid vastutulelikumad ning organisatsioonikultuur arvestaks töötajate vajadustega. Kella kaheksast viieni töötamise ideoloogia on iganemas ning üha enam soovitakse oma aega paindlikumalt planeerida. Selle tagajärjel võib juhtuda, et tasakaal töö- ja eraelu vahel muutub ebamääraseks. Praegune koroonaviirusest tingitud eriolukord, kus rutiin on kadunud, töö- ja eraelu ei ole võimalik lahus hoida, on hea tõestus selle kohta, et ilma tasakaaluta tekib stress. Väga palju kirjutatakse artikleid teemadel, kuidas eriolukorras toime tulla.

Tasakaalul töö- ja eraelu vahel on tugevas seos ka töötajate rahuloluga. Rahulolevad töötajad on efektiivsemad ning motiveeritumad. Ületundide tegemine ja pikalt kontoris viibimine võib tekitada tunde, et ollakse üliproduktiivne, kuid tegelikkuses ei määra produktiivsust mitte tööl veedetud aeg vaid reaalselt tehtud töö tulemus ja saavutatud eesmärgid. Inimene, kelle töö- ja eraelu on tasakaalus võib kuue tunniga teha sama töö, mis teine pikki tunde kontoris veetes tegi. Tasakaalus inimene on produktiivsem, sest ta tegeleb töö ajal töö asjadega ega kuluta üleliigset aega kontoris veetmisele või muudele asendustegevustele.

Mõned soovitused, mida võiksid meeles pidada, et hoida töö- ja eraelu tasakaalus:
 • Ära karda aega maha võtta
 • Puhkepausid on puhkamiseks
 • Võta välja teenitud puhkus
 • Veeda aega pere ja sõpradega
 • Laienda oma tutvusringkonda
 • Ära võta tööd koju kaasa (kodukontoris koosta tööplaan)
 • Ole füüsiliselt aktiivne
 • Toitu tasakaalustatult
 • Vähenda nutiaega, lase õhtul meeltel puhata
 • Maga korralikult, teadlased soovitavad kaheksa tundi kvaliteetset und
 • Tee seda, mis teeb Sind õnnelikuks

Teadlased on jõudnud järeldusele, et erinevates eluetappides prioriteedid muutuvad ning vastavalt prioriteetidele muutub ka suhtumine töösse. Inimesed on oma elus erinevates arenguetappides, näiteks on noored on ambitsioonikamad ja tahavad karjääriredelil tõusta, samas kui vanemas eas soovitakse oma positsiooni säilitada. Mida lähemal pensionieale seda enam soovitakse rahulikumat töökeskkonda. Oluline on seada vastavalt oma prioriteetidele eesmärgid. Sellisel viisil on võimalus tunda rõõmu nii tööelus, kui ka eraelust.

Olenevalt eluetapist on oluline, et töötaja eesmärgid sobituksid tööandja eesmärkidega. Tihtilugu seotakse oma elu nii tugevalt tööga, et tööl veedetakse järjest rohkem aega ning tasakaal lähebki paigast. Siin saab otsene juht pöörata tähelepanu, et töötaja oleks eesmärgistatud vastavalt võimekusele ning jälgida, et töötaja suudaks oma eesmärgid täita mõistliku tööajaga.

Kui jääd eesmärgistamisel või töötaja töösoorituse hindamisel hätta, võta meiega ühendust SIIN.

Seotud Postitused