arenguvestlus
Marili Varjund
31 aug. 2022

Tulemuslik arenguvestlus – kui osav läbiviija Sa tegelikult oled?

Paljud juhid seisavad sügise hakul silmitsi erinevate vestluste läbiviimisega. Kord aastas toimuv põhjalikum arenguvestlus on kahtlemata oluline nii töötajale kui juhile endale, mis lisab pisut pinget mõlemale osapoolele. See, aga milline tulemus antud vestlusel on, sõltub paljudest teguritest, kuid eelkõige siiski juhi seatud eesmärgist ja arenguvestluse läbiviimise oskustest. 

Arenguvestlus oma idee poolest on võimalus juhil kraadida töötaja motivatsiooni ja arengueesmärke ning väljendada vastastikuseid ootusi. See vestlus võib olla tohutu suure väärtusega, kui see ainult hästi läbi mõelda ning kõik oma kuulamis- ja küsimisoskused käiku lasta. Selleks, et hinnata oma arenguvestluse läbiviimise oskusi ja teadmisi, on järgnevalt Sulle väike enesekontroll.

Iga tulemuslik arenguvestlus saab alguse piisavast ettevalmistusest

 • Kas panustan piisavalt aega, et igaks vestluseks teha ettevalmistusi ning mõelda läbi, mida soovin küsida ja mida soovin teada saada?
 • Kas olen töötajale andnud piisavalt aega, et end vestluseks ette valmistada?
 • Kas olen töötajale andnud teemad/küsimused ette, et ta teaks, kuidas end rohkem ette valmistada? 
 • Kas olen piisavalt varunud endale aega vestluseks ning suudan ka päriselt „kohal“ olla?
 • Kas tean, mida ma iga konkreetse vestlusega saavutada tahan ehk mis on minu eesmärk?
 • Kas tean, kuidas soovin talletada saadavat infot?

Arenguvestlus on dialoog, kuid suuremat rolli mängib selles oskuslik küsimine ja aktiivne kuulamine. 

 • Kas oskan teha sujuva ja meeldiva sissejuhatuse vestlusele, et võtta maha pinged ja ärevus, mis paratamatult võib töötajal enne vestlust tekkida?
 • Kas oskan luua avatud õhkkonna ja turvalise keskkonna, et vestluspartner end avaks piisavalt?
 • Kas mul on olemas piisav küsimuste pagas ning oskuslikud küsimused, et piiratud ajaga jõuda eesmärgini? Kas tean mis vahe on suletud ja avatud küsimustel?
 • Kas oskan aktiivselt kuulata vestluspartnerile mitte vahele segades
 • Kas tean, millised on kuulamise erinevad tasandid ja oskan märgata end kuulajana?
 • Kas oskan peegeldavat kuulamist?
 • Kas suudan võtta vastu tagasisidet nii, et ma ei õigustaks ega otsiks vabandusi?
 • Kas oskan ise jagada tagasisidet hinnanguvabalt ja nii, et see jõuaks päriselt inimesele kohale?
 • Kas oskan vestluse lõpetada nii, et sellest jääks hea tunne mõlemale osapoolele?

Jätkutegevused mängivad suurt rolli järjepidevusel ja järgmiste arenguvestluste õnnestumisel

 • Kas oskan vestlust piisavalt hästi kokku võtta ning jõuda vajaliku edasise tegevusplaanini?
 • Kas tean, kuidas omavahelised kokkulepped teha?
 • Kas tean, kuidas järge pidada ning edasisi regulaarseid vahekokkuvõtteid teha?
 • Kas tean, kuidas luua toimiv vestluste süsteem, mis oleks kasuks nii mulle endale kui ka töötajale?
 • Kas tean, kuidas lubadustest kinni pidada?

Kui läbisid enesekontrolli nii, et said enamikele küsimustele vastata jah, siis tunnustan sind – tõenäoliselt oled väga osav tulemuslike vestluste läbiviija. Kui aga tundsid, et mitmed küsimused panid Sind mõtlema ja kahtlema, siis ära tunne end üldse kehvasti – vestluste läbiviimine ongi keeruline ja mitmed oskused tulevad aja ja kogemusega. 

Mul on aga hea uudis – me saame Sind ja Sinu meeskonda vajadusel aidata. Kui tunned, et vajaksid ise rohkem enesekindlust, kuidas tulemuslikke arenguvestlusi pidada või näiteks on Sinu ettevõttes mitmeid juhtimistasandi töötajaid, kes pole kunagi pidanud arenguvestlusi läbi viima, siis võta ühendust ja saame Sind aidata kas konsultatsiooniga või siis praktilise arenguvestluste teemalise töötoaga

Seotud teenused:

Seotud Postitused