DISC, isiksusetüübid, isiksusetest, dominantne, mõjutav, stabiilne, analüütiline
Hanna Jõgi
21 nov. 2023

DISC isiksusetüüpide mudel inimeste paremaks mõistmiseks

Oleme viimasel ajal viinud läbi mitmeid 360-kraadi tagasiside uuringuid ja nendele järgnevaid 1-1 tagasisidevestluseid. Üks läbiv teema, mis tundub olevat juhtide poolt alahinnatud, on see kuivõrd nende enda isiksusetüüp mõjutab nende juhtimiskvaliteeti ja seda, millised on nende igapäevased väljakutsed, millega nad silmitsi seisavad. Teadlikkus isiksusetüüpidest on üks võimalus ennast ja teisi inimesi paremini mõista.

Isiksusetestid kui üks teadlikkuse tõstmise võimalus

Meil on kõigil on loomulik eelistus erinevates olukordades käitumisele ja toimetulemisele. Tavaliselt pingelistes olukordades kipume eriti pöörduma tagasi oma „algseadistuse“ juurde ning reageerime tihti nii nagu meile on loomuomane. 

Muidugi annavad isiksusetestid vaid osalise pildi inimesest, sest need ei arvesta (ega saagi arvestada) kõiki tegureid, mis võivad mõjutada inimese käitumist, nagu kontekst, keskkond ja elukogemused jne.

Isiksusetestid põhinevad üldistustel ja keskmistel käitumismustritel. See ei ole täppisteadus, sest inimesed on individuaalsed ja käituvad erinevates olukordades erinevalt. Siiski annavad need aimu kalduvustest sagedamini ühte või teist viisi käituda ning valida või vältida mingeid sarnaseid olukordi ja tegevusi.

Erinevad isiksusetestid tõstavad meie teadlikkust, milline on meie hetkel eelistatud „seadistus“. See ei tähenda seda, et me alati sellised olime või tulevikus oleme. Meie isiksus on aja, eluetappide ja kogemuste mõjul muutuv. Inimene pidevalt õpib ja laiendab oma paindlikkust erinevates valdkondades reageerida.

Ükskõik, millist isiksusetüüpide mudelit vaadata, siis meil on tegelikult olemas kõigi tüüpide omadused ja võimekused, me lihtsalt eelistame, väärtustame ja kasutame neid erineval määral. Teadliku enesearengu tulemusena on võimalik endas treenida omadusi ja oskusi, mis ei ole ehk algupäraselt kõige loomuomasemad. Mida rohkem ükskõik mida harjutada, muutub see järjest mugavamaks ning ühel hetkel tekib vilumus ning see ei vajagi enam teadlikku tähelepanu ehk muutub meile loomuomaseks. Nii ei pruugi kõrvalised inimesed hiljem üldse arugi saada, et kunagi võis inimene olla täiesti teistsuguste eelistustega.

Lihtsustatud isiksusetüüpide mudel DISC

Üks lihtsamaid ja tuntumaid isiksusetüüpide käsitlusi on DISC mudel, kus:

  • D – Domineeriv (ingl.k – dominance) (punane)
  • I –  Mõjutav (ingl.k – influence) (kollane)
  • S – Stabiilne (ingl.k stability või steadiness) (roheline)
  • C – Analüütiline (ingl.k conscientious või compliance) (sinine)

Disc isiksusetüübid, domineeriv isiksusetüüp, mõjutav isiksusetüüp, stabliine isiksusetüüp, analüütiline isiksusetüüp

Disc isiksusetüübid, isiksusetestid, meeskond

Me ei ole kunagi “puhas” üks või teine tüüp, vaid meil on ühe või teise omadusi rohkem või vähem. Kui soovid teada saada, milliseid isiksusetüübi omadusi Sul kõige enam on, siis soovitan teha ära test. Näiteks Crystalknows.com lehel saad inglise keelse esmase DISC testi teha tasuta (põhjalikuma tulemuse nägemise eest küsitakse siiski raha). Kuna meie käitumine sõltub suuresti kontekstist, siis antud juhul tasub testi tehes eelkõige mõelda tööga seotud olukordade peale.

Tekkis huvi täpsemalt iga tüübi kohta lugeda?


Seotud teenused:

Seotud Postitused