tööturg, värbamine, tööandja bränding
Marili Varjund
12 okt. 2021

Kuidas hoida oma ettevõte muutunud tööturul konkurentsivõimeline?

Viimasel ajal on ilmunud mitmeid artikleid teemal, et tööturg on justkui tühjaks jooksnud ning spetsialistide palkamisel on nii tugev konkurents, et paneb ahhetama. Tuleb tunnistada, et oleme meiegi tundnud seda oma viimaste värbamisprojektide protsessis – naljalt enam tormijooksu kuulutuste peale pole ja isegi sihtotsing on osutunud vägagi väljakutsuvaks.  Mis siis ikkagi praegusel tööturul toimub ja mida peaks ettevõtted tegema, et selles muutuste keerises toime tulla ja olla konkurentsivõimeline?

Muutunud tööturg – mis on juhtunud?

Hiljuti muljetasin ühe keskmise suurusega tootmisettevõtte personalijuhiga, et nende viimase aja üks keerulisemaid kogemusi oli see, kui tootmistöötaja värbamine osutus lausa kolme kuu pikkuseks ponnistuseks enne kui osapooled olid tingimustega nõus ja leping allkirjastatud sai. Kas see ongi siis uus normaalsus? Nii ja naa ilmselt. Viimased kogemused ja arutelud teiste värbajate ning erinevate ettevõtetega näitavad seda, et midagi on toimunud inimeste liikumisega tööturul, kuid mis täpsemalt, on raske öelda.

Põhjuseid võib olla mitmeid. Kas inimesed on tänu Covid-19 olukorrale ümber hinnanud oma seniseid tegemisi ja väärtuseid, kas ollakse kinni oma praegustes töökohtades (stabiilsuse mõttes), kas teatud valdkondade õitsengu puhul on tööd varasemalt rohkem, seega rohkem võimalusi inimestele maksta ja neid „kinni“ hoida või kas inimesed on leidnud mingit moodi alternatiivseid võimalusi elatise teenimiseks? Spekuleerida võib igat pidi, kuid üks on kindel – ettevõtted on seisus, kus endistviisi enam ei saa ning tuleb leida uusi võimalusi, kuidas tulevikku vaadates muudatustega kaasa minna.

4 sammu konkurentsis püsimiseks

  • Hinda olemasolevat ettevõtte kuvandit ehk keskendu tööandja brändingule – milline on Sinu ettevõtte hetkeline atraktiivsus tööotsijate seas, milline maine sinu ettevõtet saadab ning millega eristud oma valdkonna konkurentide seas? Hea viis ettevõtte kuvandi hindamiseks on kindlasti küsida tagasisidet oma töötajatelt näiteks tagasiside-uuringu vormis, üks-ühele või fookusgrupi vestluste kaudu, kust saad noppida välja seda, mida sinu praegused töötajad ettevõttes kõrgelt väärtustavad. Alahinnata ei tohiks ka lahkumisvestlusi, kust teinekord võib saada vägagi ausat sisendit. Loe lisaks ka meie blogiartiklit Tööandja brändingu ABC.
  • Hinda oma väärtuspakkumist – kuna pall on täna tugevalt tööotsija või siis üldiselt töötaja käes, siis vaata kindlasti üle kõik see pool, mille pärast töötaja tahab just sinu ettevõttes töötada. Väärtuspakkumise alla käib kõik, mis puudutab materiaalset hüve, lisahüvesid (kaugtöö, lisapuhkused jne) ning isikliku arengu võimalusi. Lisaks käib väärtuspakkumise alla ka ettevõtte kultuur, mis tähendab, et inimesed otsivad tugevat ettevõtte kultuuri, mis ühtiks nende väärtushinnangutega. Panusta töökultuuri kaardistamisse ning selle hoidmisse.

  • Hinda olemasolevat värbamisstrateegiat – mõtle enne uue inimese otsimist, ehk on võimalus leida sobiv töötaja majasiseselt  vajalikule kohale ning võtta hoopis uus inimene selle asemele, kes saab ümber positsioneeritud (hinnates siis olukorda, milliste kompetentside ja oskustega inimest vaja on ning kui suur tundub olevat tõenäosus teda tööturult leida). Tihti on majas töötava inimese koolitamine kiirem ja efektiivsem ning lisaks võib inimene saada juurde motivatsiooni ning seeläbi olla tulemuslikum.
    Värbamise puhul kindlasti kaardista ka tänased kanalid ja viisid, kuidas seni olete toimetanud ning hinda seda kriitilise pilguga – ehk on mõistlik millestki loobuda ning kasutada hoopis uusi lähenemisi sihtgruppideni jõudmiseks.
  • Investeeri inimeste ümberõppesse ning koolitamisse – mis juhtub siis, kui sa koolitad inimese välja ja ta lahkub? Palju hullem on see, kui sa ei õpeta ja ta jääb. Kui tööturult pole saada nö valmis oskuste ja ettevalmistusega spetsialiste, siis ilmselt ei ole mõistlik neid ka lihtsalt ootama jääda. Paku võimalusi noortele või valdkonda vahetanud inimestele. Kui näed neis potentsiaali, siis koolita nad oma ettevõttes välja, paku võimalusi ja aega areneda ning neist võivad saada palju lojaalsemad ja kompetenetsemad töötajad kui mõni nö vana kala, kes küsib hinge hinda, kuid ei pruugi olla nii heal tasemel. Hästi läbimõeldud ettevõtte sisene koolitussüsteem võib olla sinu edu võti!

Mida rohkem aega pühendad sisulisele ja strateegilisele tegevusele, seda suurem tõenäosus on, et nendest tegevustest on ka pikas perspektiivis kasu. Kui päris täpselt ei tea, kuidas ja millest alustada, siis võta meiega ühendust ja leiame koos lahendused.

Seotud teenused

Seotud Postitused