muutuste juhtimine, muudatuste juhtimine, juurprobleem
Triin Paavo
4 juuni 2019

Muudatuste juhtimine – kust alustada?

Muudatuste juhtimine ettevõttes saab alguse vajaduse tunnetamisest, millele üldjuhul järgneb muudatuste eesmärgi selge sõnastamine ning seeläbi strateegilise tegevuskava koostamine. Kuid mil viisil edasi minna, kui Sa tunnetad selgelt vajadust muudatuste järele, aga ei tea, kust alustada ja milline suund valida?

Kust king kõige rohkem pigistab?

Ettevõte koosneb inimestest ning inimeste vahel tekib tahes tahtmata pingeid. Juhina on Sinu roll eristada tähtis vähem tähtsast ning tegutseda Pareto 80/20 printsiibi alusel. Et leida üles see 20%, tuleb üles leida juurprobleem. Pikaajaliselt ei ole jätkusuutlik leevendada sümptomeid, vaid tuleb jõuda probleemi tuumani ning tegeleda põhjustega.

Juhi olulisimaks tööriistaks selle juures on tagasiside, mis on sisendiks muudatuste vajaduse kaardistamisel ja valukohtade määratlemisel. Ning juhi jaoks ei ole väärtuslikumat tagasisidet, kui see, mis tuleb töötajatelt. Et tagasiside oleks aus ja võimalik kriitika konstruktiivne, on tihti parem kasutada tagasiside kogumiseks majavälist spetsialisti, kuna töötajad on hea kontakti saamise järel võõrale inimesele oluliselt altimad ausat tagasisidet jagama. Muudatuste juhtimine saab aga olla edukas vaid ausa tagasiside baasilt tehtuna. Kõige väärtuslikumat tagasisidet pakub personaalne kohtumine töötajaga.

Siseaudit

Siseaudit viiakse läbi (iga) töötajag silmast silma kohtudes. Tegemist on küll üsna ajamahuka meetodiga, kuid  see annab võimaluse töötajalt saada juhi jaoks hindamatu väärtusega infot. Siseauditit planeerides on vaja hästi läbi mõelda käsitletavad teemad ning jagada seda informatsiooni eelnevalt ka töötajaga. Käsitletavad teemad hõlmavad tavaliselt töötaja rahulolu, juhtimist, (enese)arengut, motivatsiooni, ootusi jm. Ja seda kõike töötaja vaatenurgast. See on võimalus teada saada, mis on töötajate vaatenurgast ettevõtte kitsaskohad ning millega peaks tegelema esmajärjekorras. Tasub rõhutamist, kuna tihti võivad juhi ja töötajate arusaamad ettevõttes toimuvast olla väga erinevad.

1-on-1 vestlus

1-on-1 kohtumine on mõeldud kontakti loomiseks. Ja mitte lihtsalt pealiskaudseks vestlemiseks, vaid päriselt üksteise kuulamiseks.  Teadliku juhi kalendrist võib leida 1-on-1 vestluse kohta meeldetuletusi lausa kvartaalselt, sest teadlik juht adub selle tööriista potentsiaali ettevõtte arengu seisukohalt. Kuigi 1-on-1 vestluse peamine fookus on sageli töötaja isiklikul arengul, tema tugevuste välja toomisel ning ettevõtte kontekstis ka tulevikku vaatamisel, võib oskusliku vestluse juhtimisega saada ka väärtuslikku tagasisidet muudatuste vajaduse kaardistamiseks.

Juhi nägu

Iga organisatsioon on oma juhi nägu. See teadmine tundub olevat laialt levinud, kuid vähesed juhid julgevad vaadata peeglisse ja tõdeda, et vahest tasub organisatsiooni arendamise teed alustada just iseendast. Ehk on Sinu meeskond kasvanud ning vanad juhtimisvõtted ei toimi enam? Või on muutunud ettevõtte struktuur ning meeskonnas on tekkimas pinged? Et teada saada, mis on need kompetentsid, mida Sinus hinnatakse ja milliste käitumuslike mustritega võiks tööd teha, tuleb appi 360-kraadi tagasiside.

360-kraadi tagasiside

360-kraadi tagasisideuuring on tööriist, mis pakub juhile võimaluse enda erinevaid käitumuslikke kompetentse hinnata ning olulistelt sihtgruppidelt läbipaistvat tagasisidet saada. Selle formaadi põhimõtteks on, et tagasisidet kogutakse erinevatelt tasanditelt ehk ülemus(t)elt, alluvatelt, kaastöötajatelt ning võimalusel ka koostööpartneritelt ning klientidelt. Juhi jaoks on see võimas tööriist ning sellest saadud info annab ülevaate juhi võimetest, kasutamata potentsiaalist ning arenguvajadusest.

Kui tunned, et soovid ka oma ettevõtte muudatuste juhtimisel välist abi, võta meiega ühendust ning aitame Sul leida õige suuna.

Tutvu meie poolt lisaks pakutavate uuringutega siin.

Seotud Postitused